INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Provozování ubytování: samostatná výdělečná činnost nebo nájem

28.3.2018

Posouzení, zda se příjem z poskytovaného ubytování zdaní dle zákona o daních z příjmů v §7 nebo v §9, je podstatné pro určení toho, zda v důsledku tohoto příjmu bude nutné zřídit živnostenské oprávnění a zda tento příjem bude podléhat elektronické evidenci tržeb dle zákona č. 112/2016 Sb., či nikoli.

Pro první situaci, kdy se příjem musí zdanit dle §7 zákona o daních z příjmů jako příjem z živnostenského podnikání, který bude podléhat evidenci tržeb, je charakteristické, že toto ubytování je poskytováno za účelem rekreace na krátkou nebo omezenou dobu v řádech několika dnů či týdnů. Cena za toto ubytování je poté inzerována zpravidla za noc, případně týden. K ubytování jsou dále poskytovány i další služby, a to například ve formě výměny ložního prádla, úklidu, poskytnutí snídaně apod. Ubytovaní hosté poté neprovádí údržbu ani opravy obývaného prostoru. Tento typ ubytování je tak typický zejména pro činnost hotelů, motelů, botelů, penzionů, chat, ale i pro ubytování poskytované prostřednictvím sdílené ekonomiky, například přes portál Airbnb.

Pro druhou situaci, kdy příjem podléhá zdanění dle §9 zákona o daních z příjmů, je naopak typické, že ubytování je nabízeno za účelem zajištění bytové potřeby na delší dobu v řádech měsíců či let. Cena za tento typ ubytování se zpravidla sjednává na měsíční období. Pronajímatelem dále nejsou poskytovány dodatečné služby ve formě stravování, úklidu apod. Elektřinu, plyn a ostatní nezbytné služby si obstarává obvykle samotný nájemce. Ten v najatém prostoru provádí i běžnou údržbu a drobné opravy.