INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Prodloužení otcovské dovolené

19.5.2021

V rámci čerpání otcovské dovolené je tatínkům vyplácena dávka, jejíž výše je 70 % z denního vyměřovacího základu mzdy je vyplácena po dobu 7 dní. Placenou dovolenou pak osoba může čerpat v průběhu prvních 6 týdnů od narození dítěte anebo první den od osvojení dítěte. Na tuto sociální dávku mají nárok zaměstnanci a OSVČ, kteří alespoň tři měsíce bez přerušení odváděli nemocenské pojištění před nástupem na otcovskou.

Ve spoustě zemí je otcovská dovolená delší než v České republice. Například ve Španělsku mohou tatínci čerpat až 16 týdnů plně placené otcovské dovolené. Francie v loňském roce prodloužila otcovskou dovolenou ze 14 na 28 dní.  Na Islandu či ve Švédsku lze otcovskou čerpat 12 týdnů, přičemž otcové pobírají 80 procent své mzdy.

Otcovská dovolená se má nejpozději od srpna příštího roku prodloužit i v České republice. Měly by se také zavést dva měsíce placené rodičovské pro vystřídání rodičů. Nárok na čerpání ošetřovného má získat více lidí. Důvodem je Směrnice EU o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem z června 2019.

Legislativní návrh má ministerstvo práce předložit do konce května. „Naše úprava většinu požadavků směrnice (o rovnováze práce a soukromí) splňuje. V řadě případů je dokonce výhodnější. I přesto si vyžaduje patrně hlubší úpravu rodičovské a jejího zajištění. Bude nutné prodloužit o týden otcovskou dovolenou," popsala náměstkyně ministerstva práce pro legislativu Dana Roučková. Podle ní se změny dotknou i nároku na ošetřovné a rodiče či pečující by měli mít právo na práci na dálku, pokud v tom zaměstnavateli nebrání vážné důvody.

Rodiče by díky směrnici měli mít možnost nečerpat rodičovskou celou naráz, ale i po částech. Vybírat by si ji mohli třeba střídáním dnů volna a práce či v kratší pracovní době. Dva měsíce rodičovské by měly být nepřenosné, aby se matka a otec v péči o potomka vystřídali. Členské státy EU musí podle směrnice občanům poskytnout nárok aspoň na čtyřměsíční rodičovskou dovolenou, kterou budou mít možnost vybrat maximálně do osmi let dítěte.