INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Prodloužení mimořádných odpisů

21.12.2022

Součástí daňového balíčku o daních z příjmů je i prodloužení možnosti mimořádných odpisů majetku v první a druhé odpisové skupině. Mimořádné zrychlené odpisy byly zavedeny v minulých letech jako pomoc pro podnikatele během koronavirové epidemie. Možnost mimořádných odpisů budou moci podnikatelé využít i na majetek pořízený do 31. prosince příštího roku.

Díky mimořádným odpisům může podnikatel odepsat majetek rychleji. Majetek zařazený v první odpisové skupině se tak odepíše za dvanáct měsíců (namísto standardních tří let) a majetek zařazený v druhé odpisové skupině za dvacet čtyři měsíců (namísto standardních pět let). Poplatníci si tak mohou i nadále rychleji snížit základ daně.

Mimořádné odpisy se stanoví za kalendářní měsíce.  Majetek zařazený v první odpisové skupině se odepíše rovnoměrně do 100 % vstupní ceny a majetek zařazený ve druhé odpisové skupině se odepíše v prvních 12 měsících do výše 60 % vstupní ceny a v následujících 12 měsících zbytek.

Podmínkou pro uplatnění mimořádných odpisů je to, že se musí jednat o majetek nový, respektive poplatník je prvním odpisovatelem. Mimořádné odpisy se stanoví s přesností na měsíce, nelze je přerušit a odpisy musí být zahájeny v měsíci následujícím po dni, kdy byly splněny podmínky pro odpisování. Nejsou tak stanoveny jako roční odpisy, jako je tomu například u rovnoměrných nebo zrychlených daňových odpisů. Čím blíže konci zdaňovacího období bude majetek pořízen, tím méně budou moci být uplatněny mimořádné odpisy v tomto zdaňovacím období.

Daňový balíček kromě prodloužení mimořádných odpisů zvyšuje hranici pro povinnou registraci k DPH z jednoho na dva miliony korun. Stejně tak se mění hranice pro přihlášení k paušální dani. Zároveň se u paušální daně zavedou tři pásma, přičemž v tom nejvyšším budou OSVČ platit 26 tisíc korun měsíčně.

Na energetické, petrolejářské či těžební firmy a banky od příštího roku dopadne daň z mimořádných zisků. Příjmy z daně mají sloužit k pokrytí mimořádných nákladů, které stát bude mít v souvislosti se stanovením maximálních cen energie. Daň z mimořádných zisků má platit po dobu tří let a její sazba bude činit 60 procent.