INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Prodloužení lhůty pro vratky DPH

18.2.2020

Vláda prodloužila lhůtu pro vrácení nadměrného odpočtu o 15 dní. Počítá s tím novela daňového řádu, kterou schválila Sněmovna. Nadměrný odpočet představuje nárok na vrácení peněz od finančního úřadu. Je to rozdíl mezi daní z přidané hodnoty toho, co podnikatel prodal a toho, co podnikatel jako registrovaný plátce DPH koupil.

Prodloužení lhůty na vratky DPH na 45 dní nejspíše zhorší cash-flow firem. Jediný, kdo si přilepší je stát. Ministerstvo financí tento krok hájí zavedením novým institutem záloh, kdy úředníkům přibude agenda, kterou budou muset v omezeném časovém prostoru vykonávat. Veřejné rozpočty si tím jednorázově pomůžou, a to až o 28 miliard korun.

Hospodářská komora je proti prodloužení lhůty pro vratky. „Tento krok neodpovídá slibu vlády, že se chce více zaměřit na benefity a zvýhodnění pro podnikatele. U velkých firem může prodloužení lhůty pro vrácení DPH znamenat krátkodobý výpadek v cashflow až v řádech desítek milionů korun a následné ekonomické problémy,“ upozorňuje ředitel Odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory Ladislav Minčič.

Dle ministryně financí Aleny Schillerové tato změna zlepší kontrolní činnost. Současná lhůta je jedna z nejkratších v rámci EU. Novela umožní navíc vyplácet plátcům nespornou část vratky DPH v případě, kdy má finanční úřad pochybnosti. Nově bude moci zadržet jen spornou část odpočtu, dosud mohl zadržovat celý odpočet. „Opticky se vylepší hospodaření státu,“ řekl Mikuláš Ferjenčík (Piráti). Podle Miroslava Kalouska (TOP 09) není k prodloužení lhůty sebemenší důvod, protože úřadům podle něj nepřibude žádný kontrolní úkon.

Novela ovšem i snižuje úroky z prodlení se zaplacením daně. Úrok z prodlení má klesnout o 6procentních bodů (ze současných 16 % na 10 %), a úrok, který je vyplácen finančním úřadem poplatníkovi jako kompenzace za dlouhotrvající zadržení nadměrného odpočtu, se má zvýšit ze stávajících 4 % na 5 %.

Dále dochází ke zrušení tolerance 4 pracovních dnů prodlení s platbou. Vláda chtěla zrušit i toleranční lhůtu u pozdního podání daňového přiznání a doplatku daně. Nakonec byl ovšem přijat pozměňovací návrh, který toleranční lhůtu ponechává. Novela i výrazně navyšuje minimální limit pro vznik úroku z prodlení, a to z 200 korun na 1 000 korun.