Vzhledem k epidemiologické situaci rušíme prezenční školení, která se měla konat do konce roku 2021. Realizujeme pouze online vzdělávání.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Přiznání One Stop Shop

26.10.2021

Konec října pro některé daňové poplatníky souvisí s povinností podat přiznání a platby DPH do zvláštního režimu jednoho správního místa – One Stop Shop (OSS). Týká se to třetího čtvrtletí. Finanční správa upozorňuje na nové tiskopisy, které nabízí v souvislosti s novelou zákona o DPH.

Díky zvláštnímu režimu je možné odvádět daň prostřednictvím vybraného místa do všech států Evropské unie. Jako podnikatel se tak můžete vyhnout registraci k DPH ve více členských státech. Použití zvláštního režimu pro odvod DPH není povinné, ale výrazně zjednodušuje uživatelům odvod.

Režim jednoho správního místa mohou využít:

  • Prodejci zboží na dálku (e-shopy) zákazníkům do EU
  • Poskytovatelé služeb zákazníkům v EU
  • Provozovatel elektronického rozhraní (digitální platforma)

Tyto daňové subjekty mohou soustředit veškeré ohlašovací povinnosti do jedné země Evropské unie prostřednictvím nového daňového čísla jedinečného pro každý z režimů jednoho správního místa. Finanční úřady členských států si následně DPH přerozdělí.

V České republice je pro MOSS místně příslušným (správcem daně) Finanční úřad pro Jihomoravský kraj. V rámci jednotného správního místa pak bude možné zvolit si specifické režimy podle toho, který bude subjektu vyhovovat pro jeho situaci a transakce:

  • OSS v rámci EU
  • OSS pro subjekty mimo EU
  • OSS pro dovoz do EU

Novinkou je zrušení osvobození od DPH při dovozu malých zásilek ze zahraničí. Dříve byly balíčky ze zahraničí do 22 eur osvobozeny od DPH. V případě zboží malé hodnoty (do 150 eur) bude možné uplatnit režim OSS nebo nový režim při dovozu nízké hodnoty. Zboží nad hodnotu 150 eur bude muset projít řádným celním režimem a nebude tudíž možné u něho uplatnit režim OSS.