INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Přiznání One Stop Shop

26.10.2021

Konec října pro některé daňové poplatníky souvisí s povinností podat přiznání a platby DPH do zvláštního režimu jednoho správního místa – One Stop Shop (OSS). Týká se to třetího čtvrtletí. Finanční správa upozorňuje na nové tiskopisy, které nabízí v souvislosti s novelou zákona o DPH.

Díky zvláštnímu režimu je možné odvádět daň prostřednictvím vybraného místa do všech států Evropské unie. Jako podnikatel se tak můžete vyhnout registraci k DPH ve více členských státech. Použití zvláštního režimu pro odvod DPH není povinné, ale výrazně zjednodušuje uživatelům odvod.

Režim jednoho správního místa mohou využít:

  • Prodejci zboží na dálku (e-shopy) zákazníkům do EU
  • Poskytovatelé služeb zákazníkům v EU
  • Provozovatel elektronického rozhraní (digitální platforma)

Tyto daňové subjekty mohou soustředit veškeré ohlašovací povinnosti do jedné země Evropské unie prostřednictvím nového daňového čísla jedinečného pro každý z režimů jednoho správního místa. Finanční úřady členských států si následně DPH přerozdělí.

V České republice je pro MOSS místně příslušným (správcem daně) Finanční úřad pro Jihomoravský kraj. V rámci jednotného správního místa pak bude možné zvolit si specifické režimy podle toho, který bude subjektu vyhovovat pro jeho situaci a transakce:

  • OSS v rámci EU
  • OSS pro subjekty mimo EU
  • OSS pro dovoz do EU

Novinkou je zrušení osvobození od DPH při dovozu malých zásilek ze zahraničí. Dříve byly balíčky ze zahraničí do 22 eur osvobozeny od DPH. V případě zboží malé hodnoty (do 150 eur) bude možné uplatnit režim OSS nebo nový režim při dovozu nízké hodnoty. Zboží nad hodnotu 150 eur bude muset projít řádným celním režimem a nebude tudíž možné u něho uplatnit režim OSS.