INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Přiznání k dani z nemovitých věcí

26.1.2016

Ten, kdo si pořídil během loňského roku vlastní nemovitost, musí do 1. února podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí.  Letos se mnoho věcí změnilo, neboť byla schválena novela zákona o dani z nemovitých věcí.

Daň z nemovitých věcí se platí na rok dopředu a skládá se z daně z pozemku a z daně ze staveb. Přiznání k dani z nemovitých věcí se podává na místně příslušný finanční úřad, v jehož obvodu se daná nemovitost nachází.

Povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí mají všichni, kteří si pořídili novou stavbu, jednotku či pozemek nebo zásadně měnili parametry starší nemovitosti.  Nicméně letos se přiznání bude týkat i dalších poplatníků díky loňské novele.

Dle novely zákona o dani z nemovitých věcí budou i předmětem daně části budovy nebo inženýrské stavby vedené v příloze k tomuto zákonu nebo součást jednotky, je-li dokončená nebo užívaná, což má vliv i na zdanění stavebního pozemku jako předmětu daně z pozemků

Od ledna letošního roku nejsou stavební pozemky určené k zastavění stavbami osvobozenými podle e § 9 odst. 1 písm. i) nebo j) zákona, (například stavby vodáren, úpraven vody, kanalizačních zařízení, rozvodných zařízení, nebo stavby pro veřejnou dopravu) považovány za stavební pozemky pro účely daně z nemovitých věcí.

Došlo také k upřesnění použití základní sazby daně i podnikatelských staveb a jednotek. „Daňové přiznání musí podat též majitelé nemovitých věcí v katastrech, kde v loňském roce proběhla tzv. digitalizace. I vlastníkům pozemků v katastrálním území, které od 1. ledna 2016 již není součástí vojenského újezdu, nově vzniká povinnost podat přiznání. Tyto pozemky do konce loňského roku totiž nebyly předmětem daně z pozemků,“ vysvětlila Petra Petlachová, mluvčí Generálního finančního ředitelství.

Daň z nemovitých věcí do částky 5 000 korun je nutné zaplatit jednorázově do konce května.  V případě vyšší daňové povinnosti lze daň zaplatit ve dvou splátkách, první do konce května a tu druhou do konce listopadu.

Pokud se zpozdíte s podáním daňového přiznání déle než 5 pracovních dní, bude vám předepsána pokuta ve výši 0, 05 % vyměřené daně, nejvíce však 5 % vyměřené daně. Minimální pokuta je stanovena ve výši 500 korun a maximální pokuta ve výši 300 000 korun.

Přiznání lze podat v papírové či elektronické formě. Ti, kteří mají zpřístupněnou datovou schránku, musí přiznání podat elektronicky datovou zprávu. Pokud tak neučiní, hrozí jim pokuta až ve výši 2 000 korun.