V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Přivýdělek při hlavním pracovním poměru

27.6.2019

Mít více zdrojů příjmů není v dnešní době neobvyklé. Pro zvýšení rozpočtu jsou nejvyužívanějším způsobem přivýdělku pravidelné a příležitostné brigády. Částka, kterou si můžete tímto způsobem získat není nijak omezena. Jen je potřeba vyřešit daňové povinnosti.

Každý pracovní poměr musí být sjednán písemně na základě pracovní smlouvy. V případě, že se rozhodnete přivydělat si na základě práce na zkrácený úvazek, je nutné odvést sociální a zdravotní pojištění. Z hrubé mzdy se odvádí celkem 11 procent (4,5 procenta zdravotní pojištění, 6,5 procenta pojištění sociální). Výpočet čisté mzdy je také stejný jako v případě běžného pracovního poměru. Při jejím stanovení se vychází z takzvané superhrubé mzdy, což je hrubá mzda navýšená o odvody sociálního a zdravotního pojištění, které za vás hradí zaměstnavatel. To v součtu dělá 34 procent (25 procent sociální, 9 procent zdravotní pojištění).

U zaměstnavatele podepíše zaměstnanec tzv. růžové prohlášení k dani z příjmu. Většinou růžové prohlášení podepíše zaměstnanec u zaměstnavatele, kde má vyšší příjem. V tomto formuláři jsou uvedeny uplatněné odpočitatelné položky. Tyto odčitatelné položky nemůže už u dalšího zaměstnavatele uplatnit.

Pokud se rozhodnete si přivydělat na dohodu o provedení práce, můžete pracovat u libovolného počtu zaměstnavatelů. Pro každého ale můžete pracovat maximálně tři sta hodin za rok. Zaměstnavatel i zaměstnanec můžou dohodu o provedení práce kdykoli bez uvedení důvodu písemně vypovědět, výpovědní lhůta trvá patnáct dní. Odměna do 10 000 korun může být zdaněna dvěma způsoby. Jestliže u zaměstnavatele nepodepíšete prohlášení k dani, zaměstnavatel z vašeho příjmu odečte patnáctiprocentní srážkovou daň. Příjem z dohody pak tvoří samostatný daňový základ, což znamená, že ho po odečtení srážkové daně už nemusíte nikde přiznávat. Můžete ho ale dobrovolně zanést do daňového přiznání – pokud totiž v daném roce budete mít celkově jen nízké příjmy, obdržíte sraženou daň zpět. Pokud odměna z této dohody přesáhne 10 000 korun za měsíc, podléhá tato odměna odvodům sociálního a zdravotního pojištění.

Další forma přivýdělku může být v podobě dohody o pracovní činnosti. Na základě této dohody není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby (tedy dvacet hodin týdně). Průměruje se za dobu trvání dohody o pracovní činnosti, nejdéle za jeden rok. I v tomto případě, lze dohodu ukončit bez udání důvodu s výpovědní lhůtou patnáct dní. U dohody o pracovní činnosti se platí sociální a zdravotní pojištění až od 3 000 korun. Do této částky se pojištění neplatí.