INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Přivýdělek při hlavním pracovním poměru

27.6.2019

Mít více zdrojů příjmů není v dnešní době neobvyklé. Pro zvýšení rozpočtu jsou nejvyužívanějším způsobem přivýdělku pravidelné a příležitostné brigády. Částka, kterou si můžete tímto způsobem získat není nijak omezena. Jen je potřeba vyřešit daňové povinnosti.

Každý pracovní poměr musí být sjednán písemně na základě pracovní smlouvy. V případě, že se rozhodnete přivydělat si na základě práce na zkrácený úvazek, je nutné odvést sociální a zdravotní pojištění. Z hrubé mzdy se odvádí celkem 11 procent (4,5 procenta zdravotní pojištění, 6,5 procenta pojištění sociální). Výpočet čisté mzdy je také stejný jako v případě běžného pracovního poměru. Při jejím stanovení se vychází z takzvané superhrubé mzdy, což je hrubá mzda navýšená o odvody sociálního a zdravotního pojištění, které za vás hradí zaměstnavatel. To v součtu dělá 34 procent (25 procent sociální, 9 procent zdravotní pojištění).

U zaměstnavatele podepíše zaměstnanec tzv. růžové prohlášení k dani z příjmu. Většinou růžové prohlášení podepíše zaměstnanec u zaměstnavatele, kde má vyšší příjem. V tomto formuláři jsou uvedeny uplatněné odpočitatelné položky. Tyto odčitatelné položky nemůže už u dalšího zaměstnavatele uplatnit.

Pokud se rozhodnete si přivydělat na dohodu o provedení práce, můžete pracovat u libovolného počtu zaměstnavatelů. Pro každého ale můžete pracovat maximálně tři sta hodin za rok. Zaměstnavatel i zaměstnanec můžou dohodu o provedení práce kdykoli bez uvedení důvodu písemně vypovědět, výpovědní lhůta trvá patnáct dní. Odměna do 10 000 korun může být zdaněna dvěma způsoby. Jestliže u zaměstnavatele nepodepíšete prohlášení k dani, zaměstnavatel z vašeho příjmu odečte patnáctiprocentní srážkovou daň. Příjem z dohody pak tvoří samostatný daňový základ, což znamená, že ho po odečtení srážkové daně už nemusíte nikde přiznávat. Můžete ho ale dobrovolně zanést do daňového přiznání – pokud totiž v daném roce budete mít celkově jen nízké příjmy, obdržíte sraženou daň zpět. Pokud odměna z této dohody přesáhne 10 000 korun za měsíc, podléhá tato odměna odvodům sociálního a zdravotního pojištění.

Další forma přivýdělku může být v podobě dohody o pracovní činnosti. Na základě této dohody není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby (tedy dvacet hodin týdně). Průměruje se za dobu trvání dohody o pracovní činnosti, nejdéle za jeden rok. I v tomto případě, lze dohodu ukončit bez udání důvodu s výpovědní lhůtou patnáct dní. U dohody o pracovní činnosti se platí sociální a zdravotní pojištění až od 3 000 korun. Do této částky se pojištění neplatí.