INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Příspěvek pro OSVČ ve výši 25 tisíc korun

15.4.2020

Vláda po námitkách upravila podmínky pro podporu osob samostatně výdělečně činných. Příspěvek má podpořit OSVČ, které zasáhla pandemie koronaviru. Žádosti je možné podávat již od čtvrtka. Formulář je dostupný na webu finanční správy a měl by být k dispozici i na jednotlivých finančních úřadech. Dle odhadu ministerstva o příspěvek bude žádat až 700 tisíc OSVČ.

Od státu OSVČ dostanou 25 tisíc korun a nemusí nic dokládat o svém příjmu. Příspěvek je jednorázový za období od 12.3. do 30.4.2020.  „Jsou to peníze napumpované do hybné síly naší ekonomiky, které pomohou udržet základní infrastrukturu služeb tak, jak jsme na ni všichni zvyklí. Peníze dostaneme k podnikatelům rychle a jednoduše, a to ve výši 500 Kč za den. V kombinaci s rozšířeným ošetřovným ve výši 424 Kč denně a prázdninami na sociálním a zdravotním ve výši 4 896 Kč měsíčně podáváme živnostníkům záchranný kruh, který jim pomůže překlenout nejtěžší období,“ řekla ministryně financí Alena Schillerová.

O příspěvek lze požádat e-mailem bez nutnosti mít elektronický podpis. Stačí v příloze naskenovaný podepsaný formulář.

Na peníze mají nárok OSVČ na hlavní činnost, které:

  • k datu 12. března 2020 působili jako OSVČ. Toto datum je rozhodující, jde o datum, kdy byl vyhlášen nouzový stav
  • platí to i v případě, že jsou zaměstnavatelé (můžou tak získat podporu pro sebe i pro své zaměstnance – kurzarbeit)

Dále o příspěvek mohou žádat OSVČ na vedlejší činnost:

  • studenti do dovršených 26 let
  • lidé, kteří jsou doma z důvodu péče o děti nebo nemohoucí a příjmy OSVČ z tohoto titulu mají jako vedlejší
  • pracují na DPP (do 10 000 korun měsíčně) a DPČ (do 2 999 korun měsíčně), kde nejsou účastni nemocenského pojištění a zároveň jsou OSVČ.

Příspěvek se bude vztahovat i na podnikatele, kteří přerušili živnost v průběhu koronavirové krize. Ti, kteří přerušili živnost a přihlásili se na Úřad práce, kde pobírali dávky v rozhodné době (tj. 12.3. - 30.4.2020), budou moci také zažádat o tento příspěvek s tím, že živnost obnoví a dané období, kdy pobírali dávky od Úřadu práce, se od příspěvku 25 tisíc korun odečte. Žádost se podává formou jednoduchého čestného prohlášení, kde se vyplní místně příslušný FÚ, identifikační údaje podnikatele, bankovní účet, datum a podpis.