INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Příspěvek na podporu vzdělávání zaměstnanců

4.10.2016

Úřad práce již v březnu zahájil příjem žádostí o finanční podporu v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“ (POVEZ II). Zaměstnavatelé tak mohou získat až šest miliónů korun ročně na další vzdělávání svých pracovníků.

Díky tomuto projektu mohou zaměstnavatelé získat finanční příspěvek na zvyšování odborných znalostí a dovedností současných a budoucích zaměstnanců. Žádat o dotaci mohou i osoby samostatně výdělečně činné a podporu mohou získat i nově vzniklé firmy. Celkem má Úřad práce na tuto podporu alokováno téměř 3,5 miliardy korun.

Firma může získat příspěvek na vzdělávací aktivitu až 85 % skutečně vynaložených nákladů. Příspěvek na mzdu jednoho zaměstnance může maximálně dosáhnout 176 korun na hodinu, včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Žadatel může získat až dotaci 500 000 korun měsíčně, avšak poskytnutá roční částka nesmí překročit 6 miliónů korun.

Žádostí o příspěvek přišlo více, než kdo očekával. Příjem žádostí přesáhnul jednu miliardu korun a proto úřad dočasně pozastavil příjem žádostí o podporu. "Naší prioritou je zpracovat doručené žádosti v co nejkratším čase a v požadované kvalitě a zajistit plynulé závazkování a čerpání finančních prostředků během celého období plánované realizace projektu, tj. do 30. 11. 2020. Proto jsme se rozhodli dočasně pozastavit příjem nových žádostí. Předpokládaný termín obnovení příjmu žádostí je první čtvrtletí roku 2017,“ uvedl ředitel odboru Projektová kancelář z Generálního ředitelství ÚP ČR Zdeněk Osmanczyk.

Nicméně zaměstnavatelé mohou v OPZ žádat o podporu na vzdělávání zaměstnanců také v rámci aktuálně běžící výzvy č. 43 „Podpora podnikového vzdělávání a výzvy č. 60 s názvem „Vzdělávání – společná cesta k rozvoji!“, která byla vyhlášena v září letošního roku. I v této nové výzvě je hlavním cílem zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a zvýšit adaptibilitu starších pracovníků.