V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Příspěvek na dojíždění za prací

8.11.2016

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce motivovat nezaměstnané, aby si hledali práci i mimo jejich domov. Češi se obecně stěhují za prací méně než lidé v jiných vyspělých zemích. Úřad práce již od listopadu poskytuje příspěvek na dojíždění za prací v rámci České republiky. Do této doby mohli uchazeči o tuto možnost požádat pouze v rámci pilotního provozu v šesti krajích. Novinkou je i příspěvek na přestěhování. O podmínkách získání těchto příspěvků si můžete přečíst v dnešním článku.

O příspěvek na dojíždění mohou žádat lidé, kteří jsou evidováni na úřadu práce déle než pět měsíců. Budou moci o něj požádat i lidé, kteří přišli o práci (či přijdou) v důsledku hromadného propouštění.  Žádost je ovšem nutné podat ještě v době, kdy je člověk v evidenci Úřadu práce České republiky.  V žádosti musí uvést datum nástupu do nového zaměstnání, místo výkonu práce a předložit pracovní smlouvu. Pracovní smlouva musí být na dobu neurčitou, či určitou, avšak nejméně na půl roku.

V případě schválení žádosti musíte každý měsíc doložit výplatní list od zaměstnavatele a potom až dostanete peníze. Úřad práce si podle něj ověří docházku a výši hrubé mzdy. Pokud vaše mzda přesáhne 1,5násobek průměrné mzdy, příspěvek nedostanete.

Maximálně můžete příspěvek čerpat po 12 měsíců. Jeho výše se pohybuje od 1 000 korun do 3500 korun měsíčně podle dojezdové vzdálenosti, přičemž nejméně musíte dojíždět 10 km. (Výjimky platí pro případy, kdy mezi bydlištěm a místem výkonu práce prokazatelně neexistuje pravidelné spojení veřejnou dopravou). Nejvyšší příspěvek naopak úřad vyplatí těm, kteří za prací dojíždí více než 50 km.

Pokud se nezaměstnaní přestěhují za prací nejméně o 50 km dále od svého původního bydliště, mohou požádat o jednorázový příspěvek ve výši 50 000 korun. Zájemce musí na úřad práce, v jejímž územním obvodu se nacházela původní adresa žadatele a kde byl dotyčný v evidenci, doložit adresu původního pobytu, pracovní smlouvu a kupní či nájemní smlouvu. Pro odsouhlasení příspěvku je také nutné doložit potvrzení, že nemáte žádné dluhy u finančního úřadu, celního úřadu, správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny.

Úřad práce České republiky může příspěvek opakovaně poskytnout stejnému žadateli jedenkrát za tři roky, a to jen v případě, že odpracoval v zaměstnání, na které dostal původní podporu, minimálně 12 měsíců. „Nejedná se o nárokovou dávku, ale o příspěvek v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, který vhodně doplňuje stávající příspěvek na dojížďku. Jde o další cestu, jak odstranit bariéru, která snižuje šance dlouhodobě nezaměstnaných na získání práce. Jeho poskytnutí bude vždy záležet na konkrétní situaci na lokálním trhu práce a na dohodě mezi žadatelem a Úřadu práce České republiky,“ shrnuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.