INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Příspěvek na dojíždění za prací

8.11.2016

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce motivovat nezaměstnané, aby si hledali práci i mimo jejich domov. Češi se obecně stěhují za prací méně než lidé v jiných vyspělých zemích. Úřad práce již od listopadu poskytuje příspěvek na dojíždění za prací v rámci České republiky. Do této doby mohli uchazeči o tuto možnost požádat pouze v rámci pilotního provozu v šesti krajích. Novinkou je i příspěvek na přestěhování. O podmínkách získání těchto příspěvků si můžete přečíst v dnešním článku.

O příspěvek na dojíždění mohou žádat lidé, kteří jsou evidováni na úřadu práce déle než pět měsíců. Budou moci o něj požádat i lidé, kteří přišli o práci (či přijdou) v důsledku hromadného propouštění.  Žádost je ovšem nutné podat ještě v době, kdy je člověk v evidenci Úřadu práce České republiky.  V žádosti musí uvést datum nástupu do nového zaměstnání, místo výkonu práce a předložit pracovní smlouvu. Pracovní smlouva musí být na dobu neurčitou, či určitou, avšak nejméně na půl roku.

V případě schválení žádosti musíte každý měsíc doložit výplatní list od zaměstnavatele a potom až dostanete peníze. Úřad práce si podle něj ověří docházku a výši hrubé mzdy. Pokud vaše mzda přesáhne 1,5násobek průměrné mzdy, příspěvek nedostanete.

Maximálně můžete příspěvek čerpat po 12 měsíců. Jeho výše se pohybuje od 1 000 korun do 3500 korun měsíčně podle dojezdové vzdálenosti, přičemž nejméně musíte dojíždět 10 km. (Výjimky platí pro případy, kdy mezi bydlištěm a místem výkonu práce prokazatelně neexistuje pravidelné spojení veřejnou dopravou). Nejvyšší příspěvek naopak úřad vyplatí těm, kteří za prací dojíždí více než 50 km.

Pokud se nezaměstnaní přestěhují za prací nejméně o 50 km dále od svého původního bydliště, mohou požádat o jednorázový příspěvek ve výši 50 000 korun. Zájemce musí na úřad práce, v jejímž územním obvodu se nacházela původní adresa žadatele a kde byl dotyčný v evidenci, doložit adresu původního pobytu, pracovní smlouvu a kupní či nájemní smlouvu. Pro odsouhlasení příspěvku je také nutné doložit potvrzení, že nemáte žádné dluhy u finančního úřadu, celního úřadu, správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny.

Úřad práce České republiky může příspěvek opakovaně poskytnout stejnému žadateli jedenkrát za tři roky, a to jen v případě, že odpracoval v zaměstnání, na které dostal původní podporu, minimálně 12 měsíců. „Nejedná se o nárokovou dávku, ale o příspěvek v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, který vhodně doplňuje stávající příspěvek na dojížďku. Jde o další cestu, jak odstranit bariéru, která snižuje šance dlouhodobě nezaměstnaných na získání práce. Jeho poskytnutí bude vždy záležet na konkrétní situaci na lokálním trhu práce a na dohodě mezi žadatelem a Úřadu práce České republiky,“ shrnuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.