INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Přísnější podmínky pro předčasný důchod

14.6.2023

S postupným posouváním věku odchodu do penze stále více lidí odchází do předčasného důchodu. Ten v současnosti pobírá více než čtvrtina všech starobních důchodců. Jen za minulý rok o předčasný důchod zažádalo 120 tisíc lidí. Vláda ovšem chce výrazně zpřísnit podmínky pro jeho čerpání.

Předčasný důchod nejčastěji čerpají lidé, kteří již nemohou v předdůchodovém věku najít pracovní uplatnění na trhu práce, mají zdravotní problémy nebo potřebují pečovat o své rodiče či vnoučata.

Měsíční částka předčasného důchodu závisí na získané době pojištění v celých ukončených letech, výši osobního vyměřovacího základu (průměrné hrubé měsíční mzdě za odpracované roky v současné hodnotě) a dřívějšímu termínu odchodu do penze. Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti.

Do předčasného důchodu lze nyní odejít už pět let před dosažením důchodového věku. V budoucnu to půjde jen tři roky předem. Dojde i k prodloužení nutné doby pojištění. Do předčasného důchodu tak budou moci odejít lidé, kteří pracovali a platili odvody čtyřicet let. Nyní stačilo 35 let.„Vysoká inflace odhalila další významné úskalí systému, kdy bylo pro některé dokonce výhodnější odejít do předčasného důchodu než čekat na dosažení důchodového věku. To je výrazná demotivace pro pracující seniory,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Při výpočtu předčasného důchodu vláda navrhuje výraznější krácení výše důchodu za předčasnost. Za každých 90 dní před dosažením řádného důchodového věku se jim koeficient krácení důchodu zvýší z nynějších 0,9 procenta osobního vyměřovacího základu na 1,5 procenta, od 5. období krácení to bude z 1,2 procenta základu na 1,5 procenta základu.

Mělo by také dojít ke zrušení valorizace procentní výměry po dobu pobírání předčasného důchodu. U nově předčasných důchodů by se tak měla zvyšovat pouze základní výměra.