INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Přísnější podmínky pro podporu v nezaměstnanosti

6.3.2024

Od letošního roku se zpřísnily podmínky pro nárok na podporu v nezaměstnanosti. Zpřísnění se týká především uchazečů, kteří jsou v evidenci Úřadu práce opakovaně.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká při získání minimální doby pojištění v rozsahu 12 měsíců v posledních dvou letech. Od 1. ledna se zvýšily maximální částky podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci. Lze získat podporu ve výši až 24 608 korun, respektive při rekvalifikaci 27 578 korun za měsíc.

Stát vyplácí podporu v nezaměstnanosti po dobu maximálně:

  • pěti měsíců uchazeči do 50 let věku,
  • osmi měsíců uchazeči nad 50 do 55 let,
  • jedenácti měsíců uchazeči nad 55 let věku.

První dva měsíce činí výše podpory v nezaměstnanosti 65 % předchozího rozhodného příjmu, v dalších dvou měsících potom 50 % a v následujících měsících 45 % rozhodného předchozího příjmu (podmínkou je, že zaměstnanec předchozí zaměstnání neopustil z vlastní vůle).

Od letošního roku se nově podpora vyplácí od prvního dne bez ohledu na předchozí finanční vyrovnání. Pokud tedy zaměstnanec dostane od zaměstnavatele odstupné, tak podpora v nezaměstnanosti není posunuta a čerpání probíhá ihned od prvního měsíce.

Nejdůležitější změnou je čerpání podpory při opakované evidenci. V případě uchazeče o zaměstnání s nevyčerpanou podpůrčí dobou, může podporu dostávat celou (od začátku) až po odpracování nejméně šesti měsíců. Při odpracování kratší doby než šest měsíců vznikne nárok na podporu v nezaměstnanosti jen po zbývající nevyčerpanou podpůrčí dobu.

Pokud uchazeč podporu dočerpal (dostával ji po celou takzvanou podpůrčí dobu – tedy pět, osm nebo jedenáct měsíců podle věku), může ji znovu dostávat až po odpracování nejméně devíti měsíců. V případě, že nezíská dobu důchodového pojištění, podpora v nezaměstnanosti nebude přiznána.

Současně s těmito novými pravidly platí již stávající podmínka, která udává, že je třeba mít odpracováno minimálně 12 měsíců za poslední dva roky.