INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Připravuje se další novela zákona o DPH

20.1.2016

V letošním roce začal platit zákon, který nařizuje podnikatelům podávat kontrolní hlášení. Důvodem zavedení kontrolního hlášení je snaha zabránit daňovým únikům. Díky tomuto nástroji mohu finanční úřady například porovnávat trendy, srovnávat data a nalézat odchylky ve výkazech daného plátce proti obdobným společnostem.

Firmy musí podávat kontrolní hlášení každý měsíc. První hlášení budou muset podat do 25. února. Fyzické osoby, které jsou plátci DPH, budou podávat kontrolní hlášení v závislosti na lhůtě přiznání u DPH. Přiznání lze podávat měsíčně nebo čtvrtletně. Čtvrtletní plátci tak své první kontrolní hlášení budou podávat do 25. dubna.

Nicméně již nyní vláda schválila novelu zákona o dani z přidané hodnoty. Tento návrh podal ministr financí Andrej Babiš za účelem zmírnění dopadů menších pokut a odpuštění pokut velkých. Novela by měla začít platit od června.

Pokuty ve výši 10 000, 30 000 a 50 000 korun bude možné z ospravedlnitelných důvodů prominout. Avšak ti plátci, kteří v posledních třech letech závažným způsobem porušili daňové nebo účetní právní předpisy, pokutu budou muset zaplatit.  Pokutu ve výši 10 000 korun by měl plátce zaplatit, pokud kontrolní hlášení podá v náhradní lhůtě poté, co jej vyzval finanční úřad. Pokuta 30 000 korun vznikne automaticky, pokud plátce DPH nepodá následné kontrolní hlášení na základě výzvy finančního úřadu ke změně, doplnění nebo potvrzení údajů. Plátce může dostat pokutu až ve výši 50 0000 korun, v případě že firma kontrolní hlášení nepodá ani v náhradní lhůtě.

Za opožděné podání kontrolního hlášení hrozí pokuta ve výši 1 000 korun. Dle návrhu ministerstva financí by také mohla být automaticky prominuta jednou za kalendářní rok každému plátci, jestliže sám svou chybu napraví, aniž byl správcem daně vyzván. „Navíc pokuty v této výši (1 000 korun) vzniklé do účinnosti navrhované novely ze zákona zaniknou, čímž bude zpětně vytvořeno určité toleranční přechodné období,“ uvedlo ministerstvo financí.

Plátci daně budou mít i také více času na případné opravy v hlášení. Dle původního návrhu to měli stihnout opravit do pěti dnů, nyní to bude pět pracovních dnů.