Vzhledem k epidemiologické situaci rušíme prezenční školení, která se měla konat do konce roku 2021. Realizujeme pouze online vzdělávání.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Přídavek na dítě se od ledna zvýší

21.12.2017

O některých prorodinných opatření jsme již psali v přechozích článcích. Další podporou rodičům má být zvýšený přídavek na dítě. Přídavek na dítě by se měl od ledna 2018 zvýšit zaměstnancům i podnikatelům. Na nárok na přídavek by také mělo mít také více rodin.

Od roku 2018 dochází ke zvýšení hranice příjmů pro vznik nároku na dávku. Na přídavek bude mít nárok rodina s 2,7násobkem životního minima. V současnosti vnikne nárok jen rodinám s příjmy do 2,4násobku. Standardní výše přídavku se nemění.

Standardně se měsíční výše přídavků na dítě odvíjí od jeho věku:

  • Do 6 let vzniká nárok na přídavek ve výši 500 korun
  • Od 6 do 15 let vzniká nárok na přídavek ve výši 610 korun
  • Od 15 do 26 let vzniká nárok na přídavek ve výši 700 korun

Od nového roku bude platit, že pokud alespoň jeden rodič v kalendářním měsíci rozhodného období pracuje či pobírá dávky, které vycházejí z výdělečné činnosti a příjem nahrazují (dávky nemocenského a důchodového pojištění, podpora v nezaměstnanosti či rekvalifikaci nebo rodičovský příspěvek, na který vznikl nárok po vyčerpání peněžité pomoci v mateřství), získá na přídavcích více. Mělo by se jednat o 300 korun za měsíc.

Co se týče příjmů ze závislé činnosti, zohledňuje se fakt, zda dosahují alespoň životního minima, které je nyní stanoveno částkou 3 410 korun. U hlavní samostatné výdělečné činnosti se pro účely přídavku na dítě příjem započítá ve výši odpovídající polovině průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství, a to i když je ve skutečnosti nižší. V případě vedlejší činnosti se příjem zohlední ve skutečné výši.

Přídavky ve zvýšené výměře se tedy budou měsíčně na nezaopatřené dítě vyplácet od ledna 2018 tak, že:

  • do 6 let vzniká nárok na přídavek ve výši 800 korun
  • od 6 do 15 let vzniká nárok na přídavek ve výši 910 korun
  • od 15 do 26 let vzniká nárok na přídavek ve výši 1 000 korun

Nárok na zvýšený přídavek se bude posuzovat podle stanoveného druhu příjmu v rozhodném čtvrtletí, nikoliv na existenci pracovní smlouvy či dohody.