INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Přídavek na dítě se od ledna zvýší

21.12.2017

O některých prorodinných opatření jsme již psali v přechozích článcích. Další podporou rodičům má být zvýšený přídavek na dítě. Přídavek na dítě by se měl od ledna 2018 zvýšit zaměstnancům i podnikatelům. Na nárok na přídavek by také mělo mít také více rodin.

Od roku 2018 dochází ke zvýšení hranice příjmů pro vznik nároku na dávku. Na přídavek bude mít nárok rodina s 2,7násobkem životního minima. V současnosti vnikne nárok jen rodinám s příjmy do 2,4násobku. Standardní výše přídavku se nemění.

Standardně se měsíční výše přídavků na dítě odvíjí od jeho věku:

  • Do 6 let vzniká nárok na přídavek ve výši 500 korun
  • Od 6 do 15 let vzniká nárok na přídavek ve výši 610 korun
  • Od 15 do 26 let vzniká nárok na přídavek ve výši 700 korun

Od nového roku bude platit, že pokud alespoň jeden rodič v kalendářním měsíci rozhodného období pracuje či pobírá dávky, které vycházejí z výdělečné činnosti a příjem nahrazují (dávky nemocenského a důchodového pojištění, podpora v nezaměstnanosti či rekvalifikaci nebo rodičovský příspěvek, na který vznikl nárok po vyčerpání peněžité pomoci v mateřství), získá na přídavcích více. Mělo by se jednat o 300 korun za měsíc.

Co se týče příjmů ze závislé činnosti, zohledňuje se fakt, zda dosahují alespoň životního minima, které je nyní stanoveno částkou 3 410 korun. U hlavní samostatné výdělečné činnosti se pro účely přídavku na dítě příjem započítá ve výši odpovídající polovině průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství, a to i když je ve skutečnosti nižší. V případě vedlejší činnosti se příjem zohlední ve skutečné výši.

Přídavky ve zvýšené výměře se tedy budou měsíčně na nezaopatřené dítě vyplácet od ledna 2018 tak, že:

  • do 6 let vzniká nárok na přídavek ve výši 800 korun
  • od 6 do 15 let vzniká nárok na přídavek ve výši 910 korun
  • od 15 do 26 let vzniká nárok na přídavek ve výši 1 000 korun

Nárok na zvýšený přídavek se bude posuzovat podle stanoveného druhu příjmu v rozhodném čtvrtletí, nikoliv na existenci pracovní smlouvy či dohody.