INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Při hledání nové práce máte právo na pracovní volno

20.2.2014

V případě, že si hledáte nové pracovní místo před skončením stávajícího pracovního poměru, máte nárok požádat dosavadního zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna. Pracovní volno se poskytuje bez ohledu na způsob ukončení pracovního poměru. Dokonce se i poskytuje, když je pracovní poměr sjednán na dobu určitou. Dosavadní zaměstnavatel je povinen vaší žádosti vyhovět.

Volno určené k hledání nového zaměstnání je zákonem vnímáno jako jiná důležitá osobní překážka v práci. Okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci stanovuje prováděcí právní předpis – nařízení vlády č. 590/2006 Sb. Při propuštění z organizačních nebo zdravotních důvodů vám musí zaměstnavatel dát placené volno. V ostatních případech máte nárok na neplacené volno.

Zaměstnavatel je povinen vám poskytnout neplacené volno za účelem hledání nového zaměstnání v rozsahu jednoho půldne v týdnu po dobu, která odpovídá stanovené výpovědní lhůtě.

Jestliže podle lékařského posudku nesmíte dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí či pokud se ruší zaměstnavatel nebo jeho část, přemisťuje se a pokud se stanete nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně svých úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách, tak v těchto případech máte nárok na pracovní volno a to s náhradou mzdy nebo platu.

Pokud se budete ucházet o místo ve vzdálenější lokalitě, pravděpodobně vám půlden stačit nebude a proto po celou dobu trvání výpovědní doby je možné pracovní volno se souhlasem zaměstnavatele slučovat. Pak si můžete vybrat například jednorázově jeden den volna za dva týdny místo dvakrát jeden půlden.  Zaměstnanec musí o poskytnutí volna požádat včas a měl by být schopen prokázat, že volno čerpal jen za účelem hledání nového zaměstnání.