INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Přenesení daňové povinnosti

12.1.2016

Režim přenesené daňové povinnosti má především omezit podvody s platbou DPH. Proto Česká republika využila možnost danou směrnicí Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty.

Přenesená daňová povinnost znamená, že v rámci poskytování zboží a služeb přiznává DPH odběratel a ne prodejce. Prodejce vystavuje daňový doklad bez DPH s poznámkou, že daň bude doplněna a přiznána odběratelem. V letošním roce dojde k rozšíření tohoto režimu.

Systém přenesení daňové povinnosti se již uplatňuje na dodání zlata, dodání odpadu a šrotu (příloha č. 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), dále při obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a na stavební a montážní práce.

Tento režim je i uplatňován při překročení částky 100 000 korun základu daně při:

  • Dodání obilovin a technických plodin
  • Dodání kovů včetně kovů drahých
  • Mobilní telefony
  • Dodání integrovaných obvodů, mikroprocesorů a centrálních prostorových jednotek
  • Dodání přenosných zařízení pro automatizované zpracování dat
  • Dodání videoherních konzolí
  • Dodání obilovin a technických plodin, olejnatých semen, cukrové řepy.

Od letošního roku došlo k rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti ze zákona – dodání nemovité věci. Od února by se měl režim přenesení daňové povinnosti rozšířit i na dodání elektřiny nebo plynu a převod záruky původu. Jedná se o záruku původu elektřiny z obnovitelných zdrojů či záruku původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla.

Plátce daně, jehož plnění bylo uskutečněno v rámci režimu přenesení daňové povinnosti je povinen tuto skutečnost správci daně hlásit.  V souvislosti se zavedením kontrolního hlášení budou údaje o těchto transakcích již obsaženy přímo v tomto kontrolním hlášení.