V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Přenesení daňové povinnosti

12.1.2016

Režim přenesené daňové povinnosti má především omezit podvody s platbou DPH. Proto Česká republika využila možnost danou směrnicí Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty.

Přenesená daňová povinnost znamená, že v rámci poskytování zboží a služeb přiznává DPH odběratel a ne prodejce. Prodejce vystavuje daňový doklad bez DPH s poznámkou, že daň bude doplněna a přiznána odběratelem. V letošním roce dojde k rozšíření tohoto režimu.

Systém přenesení daňové povinnosti se již uplatňuje na dodání zlata, dodání odpadu a šrotu (příloha č. 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), dále při obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a na stavební a montážní práce.

Tento režim je i uplatňován při překročení částky 100 000 korun základu daně při:

  • Dodání obilovin a technických plodin
  • Dodání kovů včetně kovů drahých
  • Mobilní telefony
  • Dodání integrovaných obvodů, mikroprocesorů a centrálních prostorových jednotek
  • Dodání přenosných zařízení pro automatizované zpracování dat
  • Dodání videoherních konzolí
  • Dodání obilovin a technických plodin, olejnatých semen, cukrové řepy.

Od letošního roku došlo k rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti ze zákona – dodání nemovité věci. Od února by se měl režim přenesení daňové povinnosti rozšířit i na dodání elektřiny nebo plynu a převod záruky původu. Jedná se o záruku původu elektřiny z obnovitelných zdrojů či záruku původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla.

Plátce daně, jehož plnění bylo uskutečněno v rámci režimu přenesení daňové povinnosti je povinen tuto skutečnost správci daně hlásit.  V souvislosti se zavedením kontrolního hlášení budou údaje o těchto transakcích již obsaženy přímo v tomto kontrolním hlášení.