INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Přehled pro pojišťovnu

15.3.2018

Osoby samostatně výdělečně činné kromě povinnosti odevzdat daňové přiznání k dani z příjmů musí i odevzdat Přehledy o příjmech a výdajích. Přehled o příjmech a výdajích se musí podat na zdravotní pojišťovnu a na správu sociálního zabezpečení. Na základě tohoto přehledu jsou vypočítány zálohy plateb na sociální a zdravotní pojištění.

Povinnost platí i pro ty OSVČ, které za loňský rok neměly žádné příjmy nebo jen do výše 15 000 korun, a nemusí tedy podávat daňové přiznání. Přehled o příjmech a výdajích musí podat i osoba samostatně výdělečně činná, která v roce 2017 nebo po jeho část vykonávala samostatnou výdělečnou činnost.

Přehled je nutné odevzdat nejpozději do jednoho měsíce po termínu pro odevzdání daňového přiznání – tedy do 2.května. Pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce, termín je prodloužen do 1.srpna (je ovšem nutné o tom informovat zdravotní pojišťovnu). Finanční úřad vám i může prodloužit lhůtu pro odevzdání daňového přiznání a v takovém případě je nutné podat přehled do jednoho měsíce po uplynutí stanovené lhůty. V případě, že neodevzdáte přehled v termínu, hrozí vám pokuta až ve výši 50 000 korun.

Placení záloh se odvíjí od toho, zda se jedná o samostatnou výdělečnou činnosti hlavní nebo vedlejší. Zálohy na pojistné jsou splatné vždy od prvního dne následujícího měsíce s tím, že musejí být na bankovní účet Okresní správy sociálního zabezpečení připsány nejpozději do 20.dne tohoto měsíce.

Minimální výše záloh na pojistné na důchodové pojištění od měsíce, ve kterém měl být podán přehled za rok 2017 činí 2 189 korun. U OSVČ provozující vedlejší činnost je minimální výše zálohy 876 korun.

Účast na nemocenském pojištění je u OSVČ dobrovolná. Pokud chcete mít nárok na dávku nemocenského pojištění, musíte platit i minimální měsíční platbu pojistného, která letos činí 115 korun. V případě vyplácení nemocenské, otcovské či dlouhodobého ošetřovného je nutná účast na pojištění alespoň tři měsíce bezprostředně předcházející dni vzniku sociální události. Pro peněžitou pomoc v mateřství je třeba 270 dnů účasti na nemocenském pojištění v posledních dvou letech před nástupem na mateřskou, z toho minimálně 180 dnů z nemocenského pojištění OSVČ v posledním roce před nástupem na mateřskou.