INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Pravidelná valorizace minimální mzdy

27.3.2024

Minimální mzda se bude pravidelně valorizovat. Aktuálně činí minimální mzda 18 900 korun. Vláda i schválila navýšení příspěvku zaměstnavatelů na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Změny by se měly projevit od příštího roku.

Cílem pravidelné valorizace je lepší předvídatelnost jak pro zaměstnance tak i firmy. Ministerstvo práce a sociálních věcí bude minimální mzdu pro každý příslušný kalendářní rok vyhlašovat do 30. září předchozího roku. Výše minimální mzdy bude stanovena na základě zákonem daného vzorce, jenž bude součinem koeficientu stanoveného vládou a predikce průměrné mzdy v národním hospodářství. 

„Náš společný cíl je zajistit, aby minimální mzda rostla transparentně a předvídatelně. Tím eliminujeme potřebu každoročních vyjednávání, která často přinášejí nejasnosti a nepochopení. Máme zájem o stabilní a srozumitelný růst minimální mzdy. Jsem toho názoru, že hranice, kterou by minimální mzda měla postupně do roku 2029 dosáhnout, je aspoň 47 % mzdy průměrné, do té doby by poměr minimální mzdy ke mzdě průměrné měl růst lineárně, přičemž tento poměr bude v roce 2025 činit 42,2 %,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Novela zákoníku práce i ruší zaručenou mzdu. Nově bude pouze tzv. zaručený plat pro zaměstnance ve veřejných službách a správě. Zaručený plat bude odstupňován jen podle čtyř skupin prací namísto současných osmi.  V první skupině prací bude zaručený plat roven minimální mzdě a v nejvyšší skupině prací se pak navrhuje 1,6násobek minimální mzdy. Rozdělení prací do čtyř skupin odstupňovaných podle kvalifikační náročnosti vykonávaných prací stanoví vláda nařízením.

Vláda dále schválila navýšení příspěvku zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením ze současných 14 200 korun na 15 700 korun. Cílem návrhu je zvýšit uplatnění osob se zdravotním handicapem na trhu práce. Navýšený příspěvek má motivovat zaměstnavatele, aby dále zaměstnávali osoby se zdravotním postižením a vytvářeli nová vhodná místa pro tyto osoby.