V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Práce přesčas

17.9.2015

Práce přesčas je vykonávána na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem. Prací přesčas se rozumí doba, která je vykonávána nad stanovenou pracovní dobu a mimo rozvrh pracovních směn.

Práce přesčas by se dle zákoníku práce neměla plánovat předem a může být nařízena pouze výjimečně a z vážných provozních důvodů.

Dle zákoníku práce je práce přesčas:

  • Výjimečná a mimořádná
  • Konaná na příkaz zaměstnavatele a s jeho souhlasem (zaměstnanec by sám neměl rozhodovat, že bude pracovat přesčas, práce by měla být předem odsouhlasena)
  • Konaná z vážných provozních důvodů
  • Nad stanovenou týdenní pracovní dobu

• Mimo rozvrh pracovních směn (za práci přesčas není požadovaná práce, kterou zaměstnanec napracovává dobu poskytnutého pracovního volna na vlastní žádost)

Zaměstnavatel by vám v průměru neměl nařídit práci přesčas více než 8 hodin týdně a 150 hodin ročně. Vedoucí zaměstnanci mohou pracovat přesčas maximálně 416 hodin za rok. Za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané místo příplatku.

Pokud nedostanete volno do tří kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas nebo v jinak dohodnuté době, přísluší vám příplatek. Zákoník práce i umožňuje zaměstnavateli, aby si se zaměstnancem sjednal mzdu, jejíž výše bude podmíněna případně prací přesčas.

Kompenzace přesčasů se ovšem týká pouze zaměstnanců vykonávající práci v pracovním poměru založeném pracovní smlouvou. Zaměstnanci vykonávající práci na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti na příplatky ze zákona nárok nemají. Avšak samozřejmě mzda za odpracované hodiny jim náleží.