INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Práce na dohodu od října 2023

11.10.2023

Od 1. října vstoupila v platnost novela zákoníku práce, která upravuje podmínky pro zaměstnávání na dohodu o provedení práce (DPP) nebo pracovní činnosti (DPČ). Novela zákoníku by měla vylepšit práva zaměstnanců pracujících na základě DPP nebo DPČ a přispět k podstatnému zmenšení rozdílů mezi DPP, DPČ a pracovním poměrem. Podle odborníků může novela vést k menšímu využívání dohod zaměstnavateli, neboť s novinkami v zákoníku pro ně ztrácejí řadu dosavadních výhod.

Zákoník nově umožňuje uzavírat pracovní smlouvy včetně dohod elektronicky. Na dohodu o provedení práce lze odpracovat maximálně 300 hodin v jednom kalendářním roce. V případě dohody pracovní činnosti je hranice stanovena na 20 hodin týdně.

Zaměstnavatel má nově povinnosti písemně určit rozvrh pracovní doby a seznámit s ním zaměstnance či s jeho změnou nejpozději tři dny před začátkem směny nebo období, na které je práce rozvržena.  Tuto lhůtu je možné na základě vzájemné dohody zkrátit. Zaměstnanci konající práci na dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti mají nově nárok na příplatky za práci podle § 115 až 118 zákoníku práce. Zaměstnavatelé budou muset zaměstnanci uznávat jeho překážky v práci, aby mohl například v pracovní době navštívit lékaře nebo doprovodit k lékaři své dítě a podobně. Tyto překážky budou i nadále neplacené.

Od příštího roku budou mít lidé pracující na dohodu nárok na dovolenou. Při výpočtu se nebude vycházet ze skutečné pracovní doby zaměstnance. Pro účely řádné dovolené u dohod konaných mimo pracovní poměr je určena dvacetihodinová týdenní pracovní doba bez ohledu na to, kolik je skutečně odpracováno. Nárok na dovolenou budou mít dohodáři už po čtyřech týdnech a zároveň po odpracování alespoň 80 hodin u daného zaměstnavatele. Pokud zaměstnanec dovolenou nevyčerpá, bude mu ji muset zaměstnavatel proplatit.

Zaměstnanci pracující na základě dohod budou mít právo písemně požádat o zaměstnání v pracovním poměru, pokud jejich právní vztahy na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti v souhrnu u zaměstnavatele za období předchozích 12 měsíců trvaly nejméně 180 dní. Zaměstnavatel mu musí zaslat nejpozději do jednoho měsíce odůvodněnou písemnou odpověď.