INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Povinný podíl žen ve firmách

14.2.2024

Vláda na základě evropské směrnice plánuje zavést povinné zastoupení žen ve vedení firem. Velké společnosti tak budou muset zajistit, aby v jejich vedení byly alespoň ze třetiny zastoupeny ženy. Dle dat Evropské komise je ve vedení společností v EU v  průměru 33 procent žen. V České republice jen 21 procent.

Zákon vycházející z evropské směrnice o genderové vyváženosti by měl být implementován do českého právního řádu do 28. prosince letošního roku. Cílem zákona je vetší zastoupení žen v orgánech velkých společností. Jedná se o pozice v dozorčích radách, představenstvu a ve správní radě. Hlavní podmínkou pro firmy je roční obrat přesahující 50 milionů eur, aktiva přes 43 milionů eur nebo 250 zaměstnanců.

Podle podkladů k zákonu by se změny v České republice dotkly pěti firem a bank. Mělo by se jednat o Kofolu, ČEZ, Komerční banku, Monety Money Bank a Philip Morris.

„Zákon podpoří konkurenceschopnost žen tím, že jim pomůže získat výjimečné zkušenosti, které budou moci uplatnit i jinde. Návrh tak bude mít pozitivní dopady na společenské postavení žen. Posílené postavení žen na trhu práce se může promítnout pozitivně i do oblasti slaďování soukromého a rodinného života,“ uvádí dokument k návrhu zákona.

Společnosti si budou moci vybrat z těchto dvou variant:

  • nejméně 40 % míst nevýkonných členů vedoucích orgánů bude muset být obsazeno ženami
  • ženy budou zastávat nejméně 33 % všech míst v orgánech společnosti,  ať jde o výkonné, nebo nevýkonné členy vedoucího orgánu

V případě schválení zákona, musí firmy splnit podmínky do poloviny roku 2026. Vybrané společnosti budou muset každý rok vydávat zprávu o zastoupení mužů a žen ve svých radách. Současně budou muset veřejně sdělovat opatření, která přijímají k dosažení daných cílů. V případě, že společnosti cíle nesplní, musí uvést důvody, které jim v tom zabraňují.