INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Poslední dny na přihlášení k paušální dani

9.1.2024

Pro letošní rok můžete do paušálního režimu vstoupit, vystoupit z něj, změnit pásmo paušální daně nebo změnit výši daně za rok 2023 do středy 10. ledna 2024. Na webu ministerstva financí si lze spočítat, zda by pro vás paušální daň byla výhodná.

Výše paušální daně se letos mění pro všechny tři pásma. V současnosti paušální daň využívá přes 102 tisíc živnostníků. Velkou výhodou paušální daně je to, že živnostníci nemusí podávat daňové přiznání a zbaví se většiny daňových kontrol.

Pokud už jste byli v paušálním režimu do 31. prosince 2023 včetně, pokračujete v letošním roce automaticky ve stejném pásmu dál. Pro nově začínající podnikatele platí pro přihlášení k paušální dani den zahájení činnosti, uvádí portál finanční správy.

Výše paušální daně se pro letošní rok liší podle tří pásem v závislosti na příjmech a uplatnitelném výdajovém paušálu poplatníka. V paušální dani jsou zahrnuty zálohy za zdravotní a sociální pojištění, tak i daň z příjmu fyzických osob.

„Zpozornět by měli paušalisté, kteří letos překročili hranici ročních příjmů jimi zvoleného pásma. Pokud nechtějí podat daňové přiznání, musejí finančnímu úřadu doručit do zmíněného data oznámení o změně pásma a doplatit rozdíl v paušálních zálohách za celý rok,“ upozornila generální ředitelka finanční správy Simona Hornochová.

Oznámení o vstupu do paušálního režimu lze podat na finančním úřadě, poštou nebo elektronicky datovou schránkou či přihlášením do vaší daňové schránky na portále MOJE daně.

Nová výše paušální daně v 1. pásmu činí 7 498 korun. OSVČ s příjmem do jednoho milionu korun ročně si nejvíce připlatí.

Splatnost paušální daně je 20. den kalendářního měsíce. První zvýšenou zálohu tak musí živnostníci zaplatit do 20. ledna 2024. Od letošního roku se nemusí nově podnikající OSVČ před vstupem do paušálního režimu registrovat k dani z příjmů u finančního úřadu. Je totiž zrušena registrační povinnost u poplatníků daně z příjmů fyzických osob.