INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Poskytování stravenek

10.4.2018

Velké množství firem poskytuje zaměstnanecký benefit v podobě poukázek na stravování neboli stravenky. Jsou výhodné jak pro samotné zaměstnance, tak i pro zaměstnavatele. V České republice stravenky využívá zhruba 1,3 miliónů zaměstnanců, což je více než 12 % obyvatel.

Stravenky zaměstnanců zvýší reálný příjem, a přitom ještě uspoří na daních a na zdravotním a sociálním pojištěním. Na straně zaměstnavatele stravenky umožní zvýšit příjem zaměstnance s nižšími náklady, než jaké by musel vydat v případě zvýšení hrubé mzdy o stejnou částku.

Poskytování stravenek je upraveno v zákoně o daních z příjmů. Daňově uznatelné jsou výdaje vynaložené na provoz vlastního stravovacího zařízení (kromě hodnoty potravin) nebo příspěvky na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů a poskytované až do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu. Zbývajících 45 % hodnoty stravenky si většinou doplácí zaměstnanec.

Co se týče pracovních cest, maximální daňově uznatelný příspěvek na stravování zaměstnanců se počítá jako 70 % stravného vymezeného pro zaměstnance při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin.

Příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj, pokud přítomnost zaměstnance v práci během této stanovené směny trvá alespoň 3 hodiny. V případě, že má zaměstnanec například celodenní dovolenou či je nemocný, podmínka na příspěvek na stravenku splněna není.

V současnosti na trh vstupují tzv. estravenky, které mají být ještě výhodnější. Estravenka bude náhradou za běžnou papírovou stravenku, na které bude nahrán celý měsíční kredit a jednotlivé útraty za jídlo jsou z nich strhávány. Výhodou oproti papírovým poukázkám je, že zaměstnanci mohou platit i nižší částku, než byla nominální hodnota stravenky. Maximální částka na jednu transakci je stanovena na 500 korun.

Další výhodou elektronické stravenky pro zaměstnance je přehled o zůstatku na kartě i transakcích prostřednictvím on-line uživatelského účtu. Elektronické stravenky přinesou i výhody pro restaurace a další partnery. Nebude nutné stravenky sbírat, počítat a zasílat k proplacení. Ke dni uzavření elektronického výpisu systém automaticky vyplatí peníze a doručí fakturu.