V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Poskytování stravenek

10.4.2018

Velké množství firem poskytuje zaměstnanecký benefit v podobě poukázek na stravování neboli stravenky. Jsou výhodné jak pro samotné zaměstnance, tak i pro zaměstnavatele. V České republice stravenky využívá zhruba 1,3 miliónů zaměstnanců, což je více než 12 % obyvatel.

Stravenky zaměstnanců zvýší reálný příjem, a přitom ještě uspoří na daních a na zdravotním a sociálním pojištěním. Na straně zaměstnavatele stravenky umožní zvýšit příjem zaměstnance s nižšími náklady, než jaké by musel vydat v případě zvýšení hrubé mzdy o stejnou částku.

Poskytování stravenek je upraveno v zákoně o daních z příjmů. Daňově uznatelné jsou výdaje vynaložené na provoz vlastního stravovacího zařízení (kromě hodnoty potravin) nebo příspěvky na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů a poskytované až do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu. Zbývajících 45 % hodnoty stravenky si většinou doplácí zaměstnanec.

Co se týče pracovních cest, maximální daňově uznatelný příspěvek na stravování zaměstnanců se počítá jako 70 % stravného vymezeného pro zaměstnance při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin.

Příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj, pokud přítomnost zaměstnance v práci během této stanovené směny trvá alespoň 3 hodiny. V případě, že má zaměstnanec například celodenní dovolenou či je nemocný, podmínka na příspěvek na stravenku splněna není.

V současnosti na trh vstupují tzv. estravenky, které mají být ještě výhodnější. Estravenka bude náhradou za běžnou papírovou stravenku, na které bude nahrán celý měsíční kredit a jednotlivé útraty za jídlo jsou z nich strhávány. Výhodou oproti papírovým poukázkám je, že zaměstnanci mohou platit i nižší částku, než byla nominální hodnota stravenky. Maximální částka na jednu transakci je stanovena na 500 korun.

Další výhodou elektronické stravenky pro zaměstnance je přehled o zůstatku na kartě i transakcích prostřednictvím on-line uživatelského účtu. Elektronické stravenky přinesou i výhody pro restaurace a další partnery. Nebude nutné stravenky sbírat, počítat a zasílat k proplacení. Ke dni uzavření elektronického výpisu systém automaticky vyplatí peníze a doručí fakturu.