INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Podpora v nezaměstnanosti v roce 2016

28.1.2016

V letošním roce nedochází ke změně procentní sazby ani ke změně délky pobírání podpory v nezaměstnanosti. Nicméně se zvýšila její maximální výše.  Nárok na podporu v nezaměstnanosti mají ti, kteří předchozích alespoň dvanáct měsíců byli účastni důchodového pojištění, a to během dvou let před registrací do evidence úřadu práce.

Podpora se vyplácí po určenou podpůrčí dobu, která činí:

  • 5 měsíců u uchazečů o zaměstnání do 50 let věku
  • 8 měsíců u uchazečů o zaměstnání nad 50 a do 55 let věku
  • 11 měsíců u uchazečů o zaměstnání nad 55 let věku

Výše podpory se vypočítává z měsíčního výdělku z posledního zaměstnání. První dva měsíce je výše podpory 65 % z této částky, další dva měsíce 50 % a po zbytek podpůrčí doby to je už jen 45 %.

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti.  Pokud nastoupíte na rekvalifikaci, zvedá se podpora v nezaměstnanosti na maximálně 0,65násobek průměrné mzdy – tedy 16 367 korun.

V současnosti ministerstvo práce a sociálních věcí chce prodloužit vyplácení podpory v nezaměstnanosti lidem nad 50 let. Uvažuje také o zmírnění pravidel pro absolventy bez práce, aby jich více na podporu dosáhlo. Dosud platí, že nezaměstnaní od 50 do 55 let mohou pobírat podporu po dobu osmi měsíců a lidé bez práce nad 55 let pak jedenáct měsíců.  V novele ministerstvo navrhuje vyplácení podpor prodloužit – po padesátce na devět měsíců a po pětapadesátce na rok.

U absolventů chtějí tvůrci novely zavést tzv. náhradní dobu, která by trvala šest měsíců. Mělo by tedy stačit v posledních dvou letech pracovat a odvádět pojistné polovinu času.

Pokud si v nezaměstnanosti najdete brigádu či nějaký jiný přivýdělek, úřad práce vám zastaví vyplácení podpory. Avšak dál za vás platí zdravotní pojištění, nesmíte ale vykonávat činnost v rozsahu kratším, než je polovina stanovené týdenní pracovní doby a měsíční výdělek nesmí přesáhnout polovinu minimální mzdy.