INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Podpora v nezaměstnanosti v roce 2015

19.2.2015

V novém roce si polepší propuštění pracovníci s vyššími příjmy, neboť dostanou vyšší podporu v nezaměstnanosti. V následujícím článku si přečtete, kdo pobírá podporu v minimální výši a jak je v letošním roce vysoká.

Pokud jste přišli o své zaměstnání, můžete zažádat o podporu v nezaměstnanosti na příslušném úřadu práce a získat dobu pojištění v rozsahu 12 měsíců v posledních dvou letech. Doba pojištění zahrnuje všechny měsíce, ve kterých bylo z příjmu ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti odváděno důchodové pojištění.

Do doby pojištění se započítává i tzv. náhradní doba pojištění. Do náhradní doby pojištění se například zařazuje pobírání invalidního důchodu třetího stupně, osobní péče o dítě do 4 let věku, péče o závislou osobu při splnění zákonných podmínek. V takových případech náleží uchazeči podpora v nezaměstnanosti v minimální výši. Minimální podpora v nezaměstnanosti v roce 2015 je závislá na průměrné mzdě v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2014. V prvních dvou měsících činí 0,15násobek této průměrné mzdy, v dalších dvou měsících 0,12násobek průměrné mzdy a následující měsíce 0,11násobek průměrné mzdy.

Stejně jako v roce 2014, tak i pro letošní rok zůstává procentní sazba podpory v nezaměstnanosti na stejné úrovni. Nicméně od roku 2015 se zvýšila maximální výše částky, kterou může uchazeč o zaměstnání jako podporu dostat.

Výše podpory v nezaměstnanosti se vypočítá z předchozího čistého příjmu. První dva měsíce dostanete 65 % z předchozího příjmu, v dalších dvou měsících 50 % předchozího příjmu a v následujících měsících 45 % předchozího příjmu.  Pokud ovšem pracovní poměr ukončí zaměstnanec výpovědí nebo dohodou, je výše podpory v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu 45 % předchozího příjmu.

Dalším kritériem podpory v nezaměstnanosti je délka jejího vyplácení, která je závislá na věku uchazeče o zaměstnání. Občané mladší 50 let pobírají podporu v nezaměstnanosti maximálně po dobu 5 měsíců, občané ve věku 50 let až 55 let pobírají podporu v nezaměstnanosti maximálně 8 měsíců a občané starší 55 let pobírají podporu v nezaměstnanosti maximálně po dobu 11 měsíců.

Maximální výše podpory je pro letošní rok stanovena ve výši 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2014. Průměrná mzda v přecházejícím roce činila 25 179 korun a tak maximální výše podpory v nezaměstnanosti může dosáhnout až 14 604 korun měsíčně. Při rekvalifikaci činí maximální výše podpory 0,65násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářního roku, ve kterém uchazeč o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci. Nejvyšší podpora při rekvalifikaci v letošním roce tak může dosáhnout až 16 367 korun za měsíc.