INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Plošný reverse charge se blíží

3.10.2019

Od července příštího roku má být plošně zaveden reverse-charge. Evropská komise českou žádost o udělení výjimky o plošném využitím všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti u DPH schválila. Česká republika o možnosti využití tohoto režimu usilovala kvůlu tzv. karuselovým podvodům na DPH.

Režim přenesení daňové povinnosti je výjimkou ze standardního způsobu placení DPH. Režim reverse-charge přenáší povinnosti plátce přiznat a zaplatit daň na výstupu za uskutečnitelné zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku na plátce, který toto plnění přijal. Standardně DPH odvádí firma, která toto zboží nebo službu prodává. V režimu reverse charge tedy DPH zpravidla zaplatí konečný prodejce. Zavedení tohoto systému by mělo zmírnit finanční zátěž v dodavatelsko-odběratelských řetězcích, kdy dodavatelé musejí odvádět DPH i ze zboží a službě, za které jim nebylo odběrateli zaplaceno.

Systém reverse charge by se nově měl dotknout všech firem, které vystavují jednotlivé faktury na částky přesahující 450 tisíc korun. Systém by ovšem měl být zaveden jen po dobu dvou let, tedy od 1.7.2020 do 30.6.2021. To, že reverse charge bude zaveden jen na přechodnou dobu se ovšem nelíbí Hospodářské komoře ČR. Dle ní to bude znamenat jen zbytečnou administrativu a náklady.

Firmy budou muset upravit i své účetní systémy (odhadují náklady do 100 tisíc korun), mikro firmy a malé firmy odhadují náklady na nižší úrovni (zpravidla do 50 tisíc korun). Navíc po dvou letech se budou muset vracet ke stávajícímu režimu.

Zkušenosti s reverse charge mají v současnosti zatím jen podnikatelé ve vybraných sektorech. Jedná se například o podnikatele působící v oblasti stavebnictví, prodeje zlata a dalších kovů a šrotu, vybraných zemědělských komodit, elektroniky, obchodování s elektřinou, plynem nebo emisními povolenkami. S režimem přenesení daňové povinností má téměř o čtvrt milionu českých plátců DPH.