V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Plánované změny rodičovského příspěvku

13.9.2018

Novela zákona o nemocenském pojištění obsahuje změny týkající se úpravy vyměřovacího základu pro výpočet peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství. Při výpočtu těchto dávek se vychází z redukovaného vyměřovacího základu, čímž dochází k znevýhodnění středně a vysokopříjmových rodičů. Úprava zákona chce zrušit redukce vyměřovacího základu tím, že by došlo ke sjednocení procentuální úpravy u všech redukčních hranic pro výpočet upraveného vyměřovacího základu pro výpočet dávek peněžité pomoci.

Nárok na rodičovský příspěvek má kterýkoliv z rodičů, který pečuje o dítě do věku 4 let. Tento nárok má ovšem jenom jeden z rodičů, ale rodiče se mohou v rámci rodičovské střídat. Výši a délku vyplácení rodičovského příspěvku lze měnit každé tři měsíce.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) navrhuje zvýšit rodičovský příspěvek o 40 tisíc ze současných 220 tisíc. Rodičovský příspěvek se deset let nezvyšoval. Návrh podporuje většina politických stran. Například předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek uvedl: „Bohužel dlouhodobě český národ vymírá a je potřeba podpořit maminky a mladé rodiny“. Zvýšení rodičovského příspěvku by státní pokladnu vyšlo na více než čtyři miliardy korun ročně. V druhé vlně by se příspěvek měl zvýšit o dalších 40 tisíc korun na 300 tisíc korun.

V letošním roce již došlo ke zrušení omezení horní hranice výše čerpání rodičovského příspěvku. Rodiče si mohou zvolit rychlost čerpání a dobu, po kterou s dítětem zůstanou doma. Lidé nejčastěji volí výši rodičovského příspěvku v rozmezí 6 000 – 7 600 korun a dávku čerpají v průměru tři roky. Maximální možná částka může v současnosti momentálně činit 36 750 korun měsíčně. U vícerčat pak 55 125 korun.

Zvýšení rodičovského příspěvku by v ideálním případě mělo nastat v polovině příštího roku a toto zvýšení by měli pocítit všichni, kteří v té době budou dávku pobírat. Druhá vlna zvýšení rodičovského příspěvku je zatím nejistá.