INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Plánované změny rodičovského příspěvku

13.9.2018

Novela zákona o nemocenském pojištění obsahuje změny týkající se úpravy vyměřovacího základu pro výpočet peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství. Při výpočtu těchto dávek se vychází z redukovaného vyměřovacího základu, čímž dochází k znevýhodnění středně a vysokopříjmových rodičů. Úprava zákona chce zrušit redukce vyměřovacího základu tím, že by došlo ke sjednocení procentuální úpravy u všech redukčních hranic pro výpočet upraveného vyměřovacího základu pro výpočet dávek peněžité pomoci.

Nárok na rodičovský příspěvek má kterýkoliv z rodičů, který pečuje o dítě do věku 4 let. Tento nárok má ovšem jenom jeden z rodičů, ale rodiče se mohou v rámci rodičovské střídat. Výši a délku vyplácení rodičovského příspěvku lze měnit každé tři měsíce.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) navrhuje zvýšit rodičovský příspěvek o 40 tisíc ze současných 220 tisíc. Rodičovský příspěvek se deset let nezvyšoval. Návrh podporuje většina politických stran. Například předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek uvedl: „Bohužel dlouhodobě český národ vymírá a je potřeba podpořit maminky a mladé rodiny“. Zvýšení rodičovského příspěvku by státní pokladnu vyšlo na více než čtyři miliardy korun ročně. V druhé vlně by se příspěvek měl zvýšit o dalších 40 tisíc korun na 300 tisíc korun.

V letošním roce již došlo ke zrušení omezení horní hranice výše čerpání rodičovského příspěvku. Rodiče si mohou zvolit rychlost čerpání a dobu, po kterou s dítětem zůstanou doma. Lidé nejčastěji volí výši rodičovského příspěvku v rozmezí 6 000 – 7 600 korun a dávku čerpají v průměru tři roky. Maximální možná částka může v současnosti momentálně činit 36 750 korun měsíčně. U vícerčat pak 55 125 korun.

Zvýšení rodičovského příspěvku by v ideálním případě mělo nastat v polovině příštího roku a toto zvýšení by měli pocítit všichni, kteří v té době budou dávku pobírat. Druhá vlna zvýšení rodičovského příspěvku je zatím nejistá.