INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Plánovaná úleva pro OSVČ

28.2.2024

S příchodem nového roku opět stouply povinné odvody OSVČ. Minimální částka za odvody na sociální pojištění činí v současné době 3 852 korun. V roce 2023 se odvod sociálního pojištění počítal z rozhodného vyměřovacího základu, který činil 25 % průměrné mzdy. V letošním roce je to už 30 % průměrné mzdy. Minimální záloha na zdravotní pojištění je 246 korun vyšší než loni, tedy 2 968 korun. Zálohy na sociální a zdravotní pojištění se tak celkově zvýšily o 1 154 korun.

Poslanci chystají úlevu pro začínající podnikatele. Osoby, které s podnikáním teprve začínají, platí po dva roky od zahájení činnosti sociální pojištění ve výši 3 210 korun. Podmínkou je, že nevykonávali žádnou podnikatelskou činnost v posledních 20 kalendářních letech. Návrh zákona počítá s tím, že by tato částka mohla být dočasně prominuta. Zálohy za sociální pojištění by tak OSVČ mohli odvádět až na konci kalendářního roku.

Začínající podnikatelé by tak v průběhu roku odváděli zálohy na sociální pojištění dobrovolně v jakékoliv výši. Po uplynutí tohoto období by pak museli doplatit rozdíl mezi povinnou výší pojistného a výší záloh, kterou platili v průběhu roku. „Jestliže bude například činit výše pojistného za kalendářní rok 60 000 Kč a osoba samostatně výdělečně činná zaplatila za měsíce tohoto roku zálohy v úhrnu 48 000 Kč (4000 Kč měsíčně), bude doplácet 12 000 Kč. Pokud by zálohy neplatila, musela by doplatit 60 000 Kč,“ uvádí návrh zákona. V případě schválení zákona by nová právní úprava měla začít platit od 1. ledna 2025.

OSVČ by tak nebyly penalizovány prostřednictvím dluhů na zálohách, pokud by neplatily měsíční pojistné v minimální výši, nebo vůbec. Pro podnikatele, kteří vstoupili do režimu paušální daně, se tato novinka zákona vztahovat nemá.

Co se týče zdravotního pojištění, OSVČ by ho platily standardním způsobem každý měsíc jako ostatní podnikatelé. „Vzhledem k tomu, že zdravotní pojištění je přímo příjmem zdravotních pojišťoven a jejich výdaje byly ovlivněny i dohodou se zdravotnickými odbory ke konci roku 2023, není v tuto chvíli možnost tuto změnu odsouhlasit,“ vysvětluje důvodová zpráva.