INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Paušální daň v roce 2022

7.12.2021

V příštím roce dojde ke zvýšení paušální daně. Jak bude vysoká a do jakého termínu je možné přihlášení do režimu paušální daně? O tom je dnešní článek.

Paušální daň je novinka roku 2021. Mohou ji využít osoby samostatně výdělečně činné s ročním příjmem do jednoho milionu korun, které nejsou plátci DPH. Paušál nemohou naopak využít ti, kteří mají registrační povinnost k DPH, s výjimkou registrační povinnosti identifikované osoby. Paušální režim nemohou ani využít osoby v insolvenčním řízení, společníci veřejné obchodní společnosti a komplementáři komanditní společnosti. Nemohou se k němu přihlásit ani osoby s příjmy ze závislé činnosti, s výjimkou příjmů daněných srážkou dle zvláštní sazby daně.

Tzv. dohodáři se mohou k paušální dani přihlásit v případě, že pracují na dohodu o pracovní činnosti s měsíční odměnou do 3 500 korun nebo na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou do 10 000 korun.

Poplatník, který se nachází v režimu paušální daně, nemusí podávat daňové přiznání a ani přehledy pojistného. Vstup do režimu paušální daně je dobrovolný.

Měsíční záloha na paušální daň se skládá z minimální zálohy na zdravotní pojištění, minimální zálohy na důchodové pojištění navýšené o 15 % a z odvodu na daň z příjmů ve výši 100 korun. V letošním roce je paušální daň ve výši 5 469 korun Jako každý rok vzrostly zálohy na zmíněné pojištění, což se promítne i do výše záloh paušální daně.

V příštím roce se daň zvýší o 525 korun na 5 994 korun (3 267 korun sociální pojištění, 2 627 korun zdravotní pojištění a 100 korun daň z příjmů). Ročně se jedná o částku 71 928 korun. Registrace k paušální dani je možná nejpozději do 10. ledna 2022.  Příslušnému finančnímu úřadu se podá tzv. oznámení o vstupu do paušálního režimu. Není pak už nutné kontaktovat zdravotní pojišťovnu nebo ČSSZ, úřady si informaci samy předají. Osoby, které paušální daň již využívají v letošním roce a chtějí ji využívat nadále si pouze v lednu změní výši zálohy.

Paušální daň je splatná do 20. dne zálohového období (kalendářního měsíce), na které se záloha platí.

Občanští demokraté a TOP 09 chtějí, aby příští vláda rozšířila daňový paušál pro živnostníky s příjmy až do dvou milionů korun ročně. Piráti ovšem s návrhem nesouhlasí kvůli deficitu státního rozpočtu. „V napjatém rozpočtu nyní nevidím prostor pro zvýšení limitu paušální daně, která by ještě více snížila výběr daní a sociálního i zdravotního pojištění,“ řekl předseda Pirátů Ivan Bartoš.