INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Otcovská dovolená se prodlužuje na dva týdny

23.9.2021

Senát schválil prodloužení otcovské dovolené z jednoho na dva týdny. Novela o nemocenském pojištění se týká také ošetřovného. Otcovská dovolená a dlouhodobé ošetřovné byly do nemocenského pojištění zavedeny v roce 2018.

Kromě prodloužení lhůty u otcovské dovolené novela prodlužuje také šestitýdenní období po narození dítěte, v němž mohou čerství otcové dávku čerpat, a to o dobu hospitalizace novorozence. V ostatních případech zůstává v platnosti, že otec musí dávku vyčerpat během šestinedělí.

Po dobu čerpání otcovské dovolené muži dostávají 70 % základu příjmů z nemocenského pojištění. Prodloužení otcovské dovolené na 14 dnů prosadila ve Sněmovně skupina poslanců Pirátů, STAN, ANO, KDU-ČSL, SPD a TOP 09, jde podle nich o začlenění části evropské směrnice do českého právního řádu.

Nárok na otcovskou dovolenou mají ti, kteří si nejméně tři měsíce před nástupem na rodičovskou dovolenou řádně účastnili nemocenského pojištění v České republice. Osoby samostatně výdělečně činné mají nárok pouze tehdy, pokud si platí dobrovolné nemocenské pojištění.

Dlouhodobé ošetřovné
Na dlouhodobé ošetřovné by mělo dosáhnout více lidí. Od příštího roku nárok na dlouhodobé ošetřovné vznikne i v případě, že nemocný pobýval v zařízení lůžkové péče alespoň čtyři kalendářní dny (doposud platila lhůta minimálně sedm dnů).

Ošetřovanou osobou musí být fyzická osoba, která kvůli zdravotnímu stavu byla hospitalizována a u které je předpoklad, že její zdravotní stav po propuštění z hospitalizace do domácího prostředí bude vyžadovat alespoň měsíční péči. Podmínka hospitalizace se navíc nebude uplatňovat u péče o lidi v konečném stadiu nevyléčitelné nemoci.

Ošetřovné
Od příštího roku se dávka klasického ošetřovného nebude vztahovat jen na osoby, které žijí ve společné domácnosti. Na dávku tak nově budou moci dosáhnout i příbuzní, kteří se o nemocného starají, ale nebydlí s ním.

Krátkodobé ošetřovné tedy nově budou moci čerpat:

  • příbuzní v přímé linii (rodiče, prarodiče, děti, vnoučata atd.)
  • sourozenci (bez ohledu na to, zda mají společného jednoho, nebo oba rodiče)
  • manželé a registrovaní partneři
  • rodiče manželů či registrovaných partnerů