INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Ošetřovné se prodlužuje

14.10.2020

Vláda odsouhlasila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové na rozšíření ošetřovného. Ošetřovné je dávka, která se podle zákona vyplácí devět dnů. Ošetřovné lze čerpat na děti do věku deseti let. Podmínkou nároku na dávku je, že ošetřovaná osoba žije s žadatelem v domácnosti. Samoživitelé a samoživitelky ho pak mohou pobírat na potomky do 16 let až 16 dnů. Tato dávka je vyplácena z nemocenského pojištění ve výši 60 procent základu výdělku.

Nárok na ošetřovné nemá:

  • zaměstnaný rodič (často otec) dítěte, na něž jiná fyzická osoba pobírá peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek (často matka). Toto omezení neplatí v případě, kdy tato jiná osoba onemocněla, utrpěla úraz, nastaly u ní situace zákonem stanovené, porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat
  • osoba samostatně výdělečně činná, ať si platí, nebo neplatí dobrovolné nemocenské pojištění
  • člověk zaměstnaný na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce
  • zaměstnanec v době prvních 14 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti

Ministerstvo práce a sociálních věcí v době jarní pandemie připravilo pro rodiče, kteří museli zůstat doma s malými školáky, rozšířenou podobu ošetřovného. Toto ošetřovné nebylo limitováno počtem dnů, a navíc ho mohli rodiče čerpat i na děti do 13 let věku. Od července se ale tato dávka vrátila do původní podoby.

Vláda na svém mimořádném zasedání projednala úpravu ošetřovného, a to v souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací. Na ošetřovné při zavřené škole nebo školce budou mít rodiče nárok po celou dobu, kdy zůstanou s dětmi doma. Zatím ovšem nedošlo ke zvýšení věkové hranice pro nárok na ošetřovné z 10 na 13 let věku dítěte, jako tomu bylo na jaře.  Nárok na ošetřovné by po dobu mimořádných opatření měly i osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, jestliže je za ně odváděno sociální pojištění.

Doba výplaty ošetřovného se prodlužuje na celou dobu trvání mimořádných protiepidemických opatření, nejdéle do 30. června 2021. Pro výplatu ošetřovného nebude nutné dokládat potvrzení ze škol či jiných zařízení. Stačí pouze čestné prohlášení rodiče, že musí pečovat o dítě kvůli uzavřené škole na základě vládních nařízení.