INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Offline režim EET

12.11.2019

V příštím roce už bude muset vydávat účtenky dalších tři sta tisíc podnikatelů. Další vlna EET dopadne na podnikatele v dopravě, zemědělství, na lékaře, právníky, architekty, ale hlavně na řemeslníky a provozovatele výrobní činnosti. Elektronicky evidovat tržby budou muset i stánkaři a další provozovatelé stravovacích zařízení, kteří například prodávají nápoje do kelímku.

Od května příštího roku také ovšem budou moci někteří podnikatelé evidovat tržby offline a nikoli přes EET. Malí podnikatelé budou moci EET evidovat offline pomocí vystavování účtenek z bloku, které si budou moci vyzvednout na finančním úřadě. Jedná se o zvláštní tiskopis, který vydává Ministerstvo financí ČR. V praxi to bude fungovat tak, že na konci pracovní doby podnikatel zaeviduje do speciálního formuláře data o výši tržeb a počtu vydaných a stornovaných účtenek. Za každé kalendářní čtvrtletí pak bude muset podnikatel poslat na finanční úřad oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu, a to do 20 dnů od konce tohoto kalendářního čtvrtletí.

Offline režim budou moci využít:

  • Podnikatelé, jejichž roční příjem v hotovosti nesmí přesáhnout 600 000 korun
  • Poplatníci daně z příjmu fyzických osob
  • Právnické osoby, které jsou poskytovatelé zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a přijímají za jejich poskytování úhrady od zdravotní pojišťovny a určité fyzické osoby.

Podnikatelé, kteří chtějí využít offline režim, nesmí být plátci DPH a nesmí zaměstnávat více než 2 pracovníky.

Poplatník bude muset na účtence ve zvláštním režimu uvádět:

  • Své daňové identifikační číslo (pokud není jeho kmenová část tvořena obecným identifikátorem, kterým je rodné číslo)
  • Označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna, pokud má více než jednu provozovnu
  • Datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve a celkovou částku tržby v české měně

Účtenka bude obsahovat i nepovinné údaje, které může poplatník vyplnit na základě vlastního uvážení.