INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Nový systém podpory

3.1.2024

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce spojit čtyři dávky do jedné. Tzv. dávka státní sociální pomoci by měla nahradit příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Nový systém dávek má více motivovat k práci.

Nová pravidla, která by měla začít v roce 2025, budou přísnější.
Stát bude hlídat, zda se žadatelé o dávky sami snaží zajistit si práci a příjem. Také se bude zkoumat majetek žadatelů. Vedle příjmů by se nově ověřovala i výše úspor a vlastnictví aut a nemovitostí. Úřad práce bude mít možnost od 1. července letošního roku komunikovat přímo s bankami, zaměstnavateli nebo například s dodavateli energií kvůli přeplatkům. Důvodem je změna zákona o pomoci v hmotné nouzi.

Nová dávka státní sociální pomoci by vedle příjmu domácnosti zohledňovala čtyři kritéria: kolik člověk platí za bydlení, kolik má dětí, jestli pracuje a jestli má na základní životní potřeby:

  • Dítě - dávka by měla činit 500 až 1 500 korun a náležela by rodinám s příjmem do čtyřnásobku životního minima. Tato část dávky ovšem nebude vyplacena v případě, že nebude některá z osob z domácnosti pracovat, nebo si práci aktivně hledat, ačkoli by mohla.
  • Bydlení - pomoc na bydlení by měla být dál pro lidi, kteří za ně vydávají přes 30 procent příjmu.  Měla by odpadnout povinnost žadatelů prokazovat každé tři měsíce náklady na energie – zavede se energetický paušál.
  • Živobytí - tato část má patřit rodinám, jejichž příjem je nižší než 1,3násobek životního minima. Výše dávky bude odpovídat částce, o kterou převyšuje částka na životní potřeby rodiny její příjem, od kterého se odečte 30 %. Osobní částka na životní potřeby bude ve výši existenčního minima.
  • Pracovní bonus - bonus s příjmem lidí do 1,3násobku minima by měl činit dvě pětiny jejich výdělku, u ostatních by se postupně snižoval.

Výše nové dávky státní sociální pomoci se bude stanovovat vždy pro období třech měsíců, a to na základě příjmů a potřeb rodiny v uplynulých třech měsících. Žádost lze podat přes ministerskou online aplikaci Jenda.