INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Nový pracovní projekt by měl pomoci lidem nad 50 let

26.8.2015

Téměř třetinu nezaměstnaných představují lidi po padesátce. Na úřadu práce na konci června letošního roku bylo celkem evidováno 138 tisíc uchazečů o zaměstnání starších 50 let. Tito lidé také patří mezi skupiny nejvíce ohrožené nezaměstnaností. Díky novému pracovnímu projektu mohou zaměstnavatelé, kteří se rozhodnou zaměstnat osoby starší 50 let, získat příspěvek na vytvoření místa nebo na mzdu včetně pojištění.

Ministerstvo práce a sociálních věcí a úřad práce se snaží této skupině pomoci prostřednictvím rekvalifikací, sdílených míst či cíleném poradenství a příspěvcích na mzdy. Co se týče příspěvků na mzdové náklady, může zaměstnavatel, který přijme uchazeče ve věku nad 50 let získat až 15 tisíc korun měsíčně. Pokud přijmou zaměstnance nad 55 let, může částka vyšplhat až na 24 tisíc korun.

Pokud tedy zaměstnavatel přijme dlouhodobě nezaměstnaného uchazeče, může na základě uzavřené dohody dostat od Úřadu práce České republiky příspěvek na mzdu včetně pojištění, či třeba příspěvek na vytvoření takového místa. Příspěvek lze zpravidla získat na šest měsíců až jeden rok. Nicméně v rámci připravovaných legislativních změn počítá Ministerstvo práce a sociálních věcí s prodloužením doby v případě starších 55 let až na 24 měsíců. Toto opatření by mohlo být účinné již od roku 2016.

Prodloužení doby poskytování příspěvků ovšem nebude plošné, ale zejména v oblastech postižených strukturální nezaměstnaností. Příspěvky nemohou získat organizační složky státu či státní příspěvkové organizace.

„Znevýhodňování starších pracovníků a pracovnic je vážný společenský problém, kterým podle průzkumů trpí především ženy. Bohužel se často stává, že si zaměstnavatel vybírá své zaměstnance jen na základě věku. Lidem nad padesát let, kteří bojují s věkovou diskriminací, se snažíme co nejvíce pomoci. Existuje k tomu řada nástrojů, včetně projektů financovaných z Evropského sociálního fondu,“ říká ministryně práce Michaela Marksová.

Například projekt „Generační tandem – podpora generační výměny“ je projekt zaměřen na zajištění generační výměny a podpory mezigenerační solidarity na trhu práce prostřednictvím udržení v zaměstnání pracovníků v předdůchodovém věku a posílení souladu mezi kvalifikační nabídkou a poptávkou na trhu práce u osob na trh práce nově vstupujících. Cílem projektu je podpora přenosu pracovních zkušeností na osoby vstupující na trh práce bez zkušeností (absolventi) a zároveň podpora delší zaměstnatelnosti starších osob v předdůchodovém věku.