INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Nový a ojetý automobil z pohledu DPH, pronájem a půjčování automobilů

16.4.2014

Automobil, který slouží k ekonomickým činnostem, může jeho majitel, který je plátce DPH, pořídit s odpočtem DPH za splnění zákonem stanovených kritérií. Novým dopravním prostředkem se rozumí vozidlo určené k provozu na pozemních komunikacích s obsahem válců větším než 48 cm3 nebo s výkonem větším než 7,2 kW, pokud bylo dodáno do šesti měsíců ode dne prvního uvedení do provozu (obvykle se jedná o den registrace k provozu ve státu výrobce), nebo má najeto méně než 6 000 km. Plátce může mít i nižší pojistné díky tomu, že si může automobil pořízený s odpočtem DPH pojistit jen na cenu bez DPH.

Kromě plátců DPH může být daň z přidané hodnoty vrácena i jiným osobám, které nejsou plátci DPH, například osobám se zdravotním postižením. Pokud si pořídíte automobil formou finančního leasingu, můžete si uplatnit DPH z celého předmětu leasingu při jeho převzetí za podmínky, že je ve smlouvě stanoveno, že automobil bude nájemcem povinně odkoupen.

Zvláštní režim platí pro obchodníky s použitým zbožím. Tento režim je ovšem výslovně zakázán u nových dopravních prostředků.  Pokud obchodník s použitým zbožím nakoupí osobní automobil od plátce DPH a tento prodej již bude pro plátce zdanitelným plněním, nemůže obchodník při prodeji ojetého osobního automobilu použít zvláštní režim, tj. zdanění pouze přirážky.
 
Obchodník má nárok na odpočet daně při nákupu tohoto ojetého osobního automobilu a při jeho prodeji musí přiznat daň z celé prodejní ceny. Kupující, který je plátcem daně, si může v tomto případě za splnění obecných zákonných podmínek uplatnit nárok na odpočet daně.

Další možností je si auto půjčit. Pokud si chcete krátkodobě vypůjčit automobil, může to být dobrou volbou. V následujících řádcích je popsáno několik možností, jak využít auto bez nutnosti vlastnit jej.

Pokud si půjčíte vůz v autopůjčovně, nemusíte řešit pojištění, servis či dálniční známky, neboť je vše zahrnuto v ceně půjčovného. Je-li příjemce služby plátcem DPH, a automobil použije k ekonomickým činnostem, má nárok na odpočet ze zaplacené DPH za půjčení automobilu, jakožto i z následně zakoupených pohonných hmot při dodržení veškerých pravidel a podmínek ZDPH. Automobil si můžete i pronajmout formou operativního leasingu (touto formou se předmět nájmu vrací zpět poskytovateli, zůstává tedy ve vlastnictví společnosti i po skončení smlouvy). U operativního leasingu je DPH zahrnována do jednotlivých splátek. Plátce při splnění zákonných podmínek může toto DPH ihned nárokovat zpět.