INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Novinky v oblasti zaměstnávání

7.9.2017

Novela zákona o zaměstnanosti vstoupila v účinnost 29. července a přinesla mnoho změn. O nejdůležitějších novinkách si můžete přečíst v dnešním článku.

Novela ruší možnost si přivydělat v rámci nekolidujícího zaměstnávání na dohodu o provedení práce. Nebude tedy možné vykonávat činnost na základě dohody o provedení práce při současné evidenci u úřadu práce. Doposud bylo možné si jako uchazeč o zaměstnání tímto způsobem přivydělat až 5 500 korun. Přitom dohoda o provedení práce je jednou z nejčastějších forem přivýdělku, neboť umožňuje určité výhody z pohledu zdanění a odvodů pojistného.

Nadále bude možné vykonávat nekolidující zaměstnání v rámci dohody o pracovní činnosti nebo v pracovním poměru. Pro uchazeče o zaměstnání to ovšem už nebude natolik výhodné jako dohoda o provedení práce. Odměna z této dohody, která nepřekročí 10 000 korun měsíčně nepodléhá odvodům sociálního a zdravotního pojištění. U dohody o pracovní činnosti ovšem odměna nepodléhá odvodům jen do 2 499 korun měsíčně. U pracovní smlouvy nepodléhá odměna odvodům sociálního pojištění do 2 499 korun měsíčně, ale zdravotnímu pojištění už ano.

Současní uchazeči o zaměstnání, kteří na dohodu o provedení práce pracují, se musí do tří měsíců od 29. července rozhodnout, zdali si práci ponechají, nebo budou chtít zůstat v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Novela i zpřísnila podmínky v oblasti agenturního zaměstnávání. Agentury práce budou muset složit kauci ve výši 500 000 korun. Smyslem tohoto opatření je to, aby zaměstnání zprostředkovávaly jen seriózní agentury práce. Kauci budou muset složit i agentury, které už povolení k agenturnímu zaměstnávání mají.

Agenturní zaměstnanci už nesmí mít nižší platy a horší pracovní podmínky v porovnání s běžnými zaměstnanci. Proto musí dohoda agentury s uživatelem obsahovat informace o pracovních a mzdových podmínkách kmenového zaměstnance, který vykonává tutéž práci jako dočasně přidělený pracovník.

S účinností od 1. října letošního roku se zavádí režim dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti vyplývající z vedení v evidenci kvůli nemoci či úrazu. Uchazeč bude muset doložit svoji nemoc, úraz, ošetření či vyšetření u lékaře na příslušném závazném potvrzení.