INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Novinky v DPH od roku 2014

27.12.2013

Obrat pro povinnou registraci k DPH zůstává na jednom milionu korun, uvažovaná částka 750 tisíc vstoupí v platnost nejspíše až o rok později od 1. ledna 2015.

V jednom ze starších článků již bylo napsáno, že od 1. ledna 2014 nabývá účinnosti část šestá zákona č. 502/2012 Sb. Tento zákon udává povinnost podávat daňové přiznání a ostatní podání výhradně v elektronické podobě a to i v případě, že subjektu nevzniká daňová povinnost  - tedy i nulových přiznání. Nová právní úprava se týká právnických osob bez výjimek, dále fyzických osob, jejichž obrat převýšil šest milionů korun (za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců). Dalším povinným subjektem jsou fyzické osoby bez limitu obratu, pokud mají zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky.

Jestliže dojde u fyzické osoby k překročení obratu šest miliónů korun, musí podat daňové přiznání v období následující po zdaňovacím období, v němž došlo k překročení obratu a trvá nejméně po dobu šesti kalendářních měsíců. Pokud fyzická osoba, která je měsíčním plátcem, překročí obrat k 30. 4. 2014, bude jeho první daňové přiznání podávané elektronicky podávat za květen 2014. V případě čtvrtletního plátce, kdy dojde k překročení obratu např. v květnu 2014, bude prvním elektronicky podávaným daňovým přiznáním přiznání za 3. čtvrtletí 2014.

Elektronicky budou muset komunikovat fyzické a právnické osoby pro podání daňového přiznání nebo dodatečného daňového přiznání, dále pro hlášení, přílohy k daňovému přiznání, dodatečnému daňového přiznání nebo hlášení. Elektronickou formou budou muset být i podány přihlášky k registraci a oznámení o změně registračních údajů (výjimku tvoří identifikované osoby, které přihlášku a oznámení o změně nemusí elektronicky podávat).

Fyzické a právnické osoby, které musí podávat přiznání a hlášení elektronicky, mohou komunikovat prostřednictvím datových schránek, nebo přes daňový portál finanční správy pomocí zaručeného elektronického podpisu.

Od nového roku také plátci DPH budou muset ručit pouze za bezhotovostní úhradu na neregistrovaný účet dodavatele v částce nad 700 tisíc korun. V praxi to bude znamenat to, že když plátci DPH fakturu nad částku 700 tisíc korun zaplatí svému dodavateli zcela nebo i jen z části na jiný účet než zveřejněný účet v registru plátců, bude ručit za odvod jeho DPH finančnímu úřadu.