INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Novinka v podobě datových schránek

8.3.2023

Od začátku nového roku jsou zřizovány všem OSVČ datové schránky. Kvůli této povinnosti zrušilo svou živnost už 40 tisíc podnikatelů. Úřady pro zřízení schránek mají lhůtu až do konce března. Podnikatelé by je měly mít aktivovány do poloviny dubna.

Celkem by mělo být zprovozněno 2,2 milionu schránek. Komunikace mezi úřady a občany by se tak měla více přesunout do online prostředí.  Hlavním cílem je efektivní a rychlá komunikace úřadů s veřejností.

Datové schránky jsou aktivovány automaticky. Stát novým uživatelům posílá přihlašovací údaje doporučeným dopisem. Ke zpřístupnění datové schránky dojde buď po prvním přihlášení, anebo automaticky po uplynutí patnáctidenní přihlašovací lhůty, pokud se živnostník nepřihlásí sám.

Datová schránka slouží především pro komunikaci s orgány veřejné moci. Dokument, který je doručen do datové schránky, je po deseti dnech považován za otevřený, i když schránku nikdo neotevře. Navíc z ní zprávy po třech měsících zmizí.
Datové schránky jsou zřizovány všem podnikajícím osobám, které jsou zapsány v zákonem stanovené evidenci či rejstříku. Jedná se tak o OSVČ, které mají IČO. Datové schránky jsou zřizovány i právnickým osobám, které ji ještě nemají a jsou zapsány ve spolkovém či nadačním rejstříku, rejstříku ústavů, společenství vlastníků jednotek nebo obecně prospěšných společností.

Nejvíce ruší živnostenská oprávnění senioři, kterým přišla datová schránka, a oni ji nechtějí. Lidé i ruší své pozastavené živnosti a vzdávají se tak možnosti návratu k podnikání. Například živnostenský úřad v Ústí nad Labem od začátku února zrušil 440 živnostenských oprávnění.

Přes datovou schránkou musí podnikatelé odevzdat i daňové přiznání. Pokud tak neučiní, hrozí jim pokuty. Podnikatelé mohou odevzdat přiznání až do 2. května. Pokuta ve výši 1 000 korun hrozí všem, kteří přiznání nepodají ani po výzvě finančního úřadu. Finanční úřad může výjimečně zvýšit pokutu až na 50 000 korun, pokud nesplnění této povinnosti „závažně ztěžuje správu daní“.