INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Novinka v DPH - Kontrolní hlášení

19.5.2015

Od prvního ledna roku 2016 vnikne plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Finanční správa již zveřejnila vzor formuláře kontrolního hlášení. Plátci daně budou muset pravidelně odevzdávat přehledy o transakcích, které udělali. Stát by pak mohl například kontrolovat to, zda platí, když jedna firma vykáže, že nakoupila zboží od jiné.

Kontrolní hlášení už fungují od minulého roku na Slovensku, tam se jimi ostatně česká vláda inspirovala. Slibuje si od nich, že jí pomohou snížit úniky, na kterých státní kasa přijde podle odhadů každoročně až o 40 miliard. Podle ministerstva financí Andreje Babiše je kontrolní hlášení k DPH nástrojem, který má posloužit v boji proti nepoctivcům, kteří okrádají stát na vratkách DPH. Na druhou stranu by toto opatření mělo být ku prospěchu všem poctivým podnikatelům, ke kterým už nebudou muset kontroly z finančního úřadu. Kontrolní hlášení nahradí formuláře evidence dodavatele a odběratele (přenesená daňová povinnost).

Kontrolní hlášení bude muset podávat každý plátce DPH, pokud:

  • uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijal úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění
  • přijal zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo poskytl úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění
  • ve zvláštním režimu pro investiční zlato přijal zprostředkovatelskou službu, u které byla uplatněna daň podle § 92 odst. 5, uskutečnil dodání investičního zlata osvobozeného od daně, u kterého má nárok na odpočet daně podle § 92 odst. 6 písm. b) a c), nebo investiční zlato vyrobil nebo zlato přeměnil na investiční zlato podle § 92 odst. 7.

Kontrolní hlášení bude podáváno výhradně elektronicky ve formátu xml. Právnické osoby budou muset podávat kontrolní hlášení měsíčně. Fyzické osoby budou podávat hlášení buď měsíčně, nebo čtvrtletně dle jejich zdaňovacího období pro podání přiznání k DPH. Lhůty budou stejné jako u přiznání k DPH, tedy do 25. dne po skončení období, za které se hlášení podává.

Sankce za opoždění jsou poměrně přísné. Za podání hlášení po lhůtě by měla být pokuta ve výši jednoho tisíce korun. Pokutu ve výši 10 000 korun může dostat plátce DPH v případě, že hlášení podá v náhradní lhůtě stanovené správcem daně ve výzvě k podání. Rovných 50 000 budou muset zaplatit ti, kteří výkaz nepodají ani na výzvu správce daně nebo nezareagují ve stanovené lhůtě na výzvu k odstranění pochybností, či nedoplní nesprávné nebo neúplné údaje prostřednictvím následného kontrolního hlášení.