INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Novela zákoníku práce zavádí novou kategorii tzv. vrcholového řídícího zaměstnance

23.9.2016

Hlavním požadavkem zaměstnanců a odborů především byla větší flexibilita úpravy pracovněprávních vztahů. Novela zákoníku práce by měla být účinná od dubna roku 2017. Avšak ne všechny navrhované změny jako je změna délky výpovědní doby, výpovědní důvody, odstupné a jiné základní instituty zůstaly zachovány.

Nicméně novela zákoníku práce zavádí nový pojem takzvaných vrcholových řídících zaměstnanců. Novela se bude týkat řídících zaměstnanců a měla by ulehčit práci jak jim, tak i mzdovým účetním. Práce vrcholových řídících pracovníků vykazuje četná specifika a současná úprava je zbytečně příliš přísná. Zjednodušení by se mělo týkat v rozvrhování pracovní doby, překážek v práci, doby odpočinku i přesčasů.

V souladu s nově navrženým ustanovením § 11 zákoníku práce se „vedoucími zaměstnanci zaměstnavatele rozumějí zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Vedoucím zaměstnancem je nebo se za vedoucího zaměstnance považuje rovněž vedoucí organizační složky státu.“

Kritériem pro zařazení do kategorie vrcholových řídících zaměstnanců je dohoda se zaměstnavatelem i výše sjednané pravidelně poskytované mzdy. Mzda musí být sjednaná v takové výši, aby manažerovi pravidelně v každém kalendářním měsíci bylo vypláceno alespoň 75 000 korun.

Manažeři si budou nově sami určovat režim pracovní doby.  Avšak si nebudou nárokovat například příplatky za práci přesčas a o svátcích. Budou si moci rozvrhovat pracovní dobu do rozsahu 48 hodin týdně sami, a to i na dny pracovního klidu. U tohoto rozsahu pracovní doby se nebude rozlišovat mezi stanovenou týdenní pracovní dobou a prací přesčas. Při jejich odměňování se stejně tak nepoužijí ustanovení o mzdě nebo náhradním volnu za práci přesčas, mzdě, náhradním volnu nebo náhradě mzdy za svátek, mzdě za noční práci, ani mzdě za práci v sobotu a v neděli.