INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Novela exekučního řádu

28.10.2021

V roce 2023 bude díky novele exekučního řádu možné zastavování dlouhodobých bezvýsledných exekucí. Dojde k částečné regulaci zabavování movitých věcí a změní se i pořadí splácení dluhu. Po šesti letech by bezvýsledně vedená exekuce měla skončit.

Novela počítá s tím, že pokud není dluh v exekuci do šesti let splacen, vyzve exekutor věřitele, aby uhradil zálohu na další vymáhání. Bezvýsledná exekuce by se mohla maximálně dvakrát prodloužit, mohla by trvat nejdéle 12 let.
Šestiletá lhůta se začne počítat zpětně i tak, že první exekuce se takto budou dát zastavit nejdříve od roku 2023. Zastavovat by se měly i dlouhodobé bezvýsledné exekuce s jistinou do 1 500 korun. Stát by uhradil věřitelům část pohledávky ve formě daňové úlevy a exekutorům část výdajů.

Jak již bylo uvedeno v úvodu, novela exekučního řádu mění pořadí splácení dluhu. Z vymožených peněz se bude splácet vedle nákladů soudu na výkon rozhodnutí a nákladů exekuce nejprve jistina dluhu, teprve potom úrok, následně úrok z prodlení, a nakonec náklady věřitele.

Změny se dotknou i dlužníků, kteří mají závazky vůči státu či některé z veřejných institucí typu zdravotní pojišťovna a vymáhá to po nich exekutor. Letošního 28. října startuje tzv. milostivé léto. Během tří měsíců mohou lidé ukončit exekuce, které v minulosti vznikly z veřejnoprávních dluhů. Nesplacené závazky půjde vymazat do 28. ledna 2022 za zvýhodněných podmínek. Kdo do 28. ledna 2022 zaplatí zbývající jistinu (původní dluh) a k tomu přidá 907,50 korun jako náklady, ten exekuci ukončí. Žadatel nesmí být v insolvenčním řízení. Další podmínkou je, že odpuštění se vztahuje pouze na dluhy vymáhané soudním exekutorem, nikoli na daňové nebo správní exekuce.

„Je velké množství dlužníků, kteří mají nízké jistiny. Máme třeba klienta, který měl původní dluh na nájemném za městský byt ve výši 8 000 korun, ale dnes z toho má dluh čtvrt milionu. Když takovéto dluhy vymažeme, otevře se pro spoustu lidí v dluhových pastech cesta k oddlužení, anebo se z dluhů vysvobodí úplně. Postupně bychom tak do běžného života, do oficiální ekonomiky, mohli vrátit tisíce, možná i desetitisíce lidí,“ uvedl Daniel Hůle, dluhový analytik organizace Člověk v tísni.