INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Nová pravidla kurzarbeitu

30.9.2020

Vláda schválila nová pravidla kurzarbeitu. Opatření bude zakotveno do zákona o zaměstnanosti. Pravidla musí ještě schválit Parlament a podepsat prezident. Návrh by měl být projednán ve stavu legislativní nouze. Zkrácená práce z části mzdy od státu by se mohla zavést od 1. listopadu. Program by tak navázal na dočasný program Antivirus, který byl prodloužen do konce října.

Kurzarbeit by podle představených pravidel mohla spouštět jen vláda, a sice po projednání v tripartitě. Využít by se mohl celostátně, regionálně či odvětvově, a to při vážném ohrožení ekonomiky, přírodní pohromě, epidemii či kyberútoku. „Je mimo jiné důležité upřesnit, podle jakých kritérií se bude rozhodovat o aktivaci kurzarbeitu v konkrétním odvětví a regionu a jaké ekonomické ukazatele prokážou, že zásah vyšší moci měl dopad na konkrétního zaměstnavatele,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Kurzarzarbeit má zabránit propuštění zaměstnanců kvůli dopadům koronavirové pandemie. Podnik platí lidem za odpracované hodiny, stát jim poskytuje část výdělku za neodpracovaný čas. Zaměstnanec bude moci doma zůstat jeden až čtyři dny v týdnu, a to až rok. Od státu dostane 70 procent čistého výdělku, maximální částka je na úrovni průměrné mzdy v národním hospodářství. V letošním roce průměrná mzda činí 33 423 korun.

Firmy musí dál odvádět za svoje zaměstnance v plné výši zdravotní pojištění a 70 procent sociálního pojištění. Zaměstnancům bude finanční prostředky poskytovat Úřad práce prostřednictvím zaměstnavatele. Příspěvek by měli dostat zaměstnanci se smlouvou na dobu neurčitou, kteří jsou v podniku alespoň čtvrt roku. Státní příspěvek by se jim zahrnul do příjmu, dlužníkům by se z něj strhávalo a zohledňoval by se při vyplácení dávek.

Podnikatelé mají výhrady k limitu průměrné mzdy. Dřívější úprava Jany Maláčové (ČSSD) počítala s 1,5násobkem průměrné mzdy. „Limit průměrné mzdy je skutečně podpásovka pro zaměstnavatele, kteří mají kvalifikované zaměstnance. Přitom se mluví o tom, že nechceme levnou ekonomiku. Trestáme firmy za to, že lépe platí,“ prohlásil viceprezident Svazu průmyslu Jan Rafaj.

Kurzarbeit nebude moci využít firma, která má sídlo v daňových rájích. Právnická osoba musí mít sídlo v České republice a platit v ní daně. Firma, která bude využívat kurzarbeit, také nebude moci vyplácet dividendy.