INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Nová pokuta u kontrolního hlášení

2.1.2019

Ministerstvo financí bude moci udělit pokutu za maření správy DPH v souvislosti s kontrolními hlášeními. Návrh již byl schválen a tuto mimořádnou pokutu až do výše půl milionu korun půjde nově udělit většímu množství podnikatelů než doposud. Ministerstvo i navrhuje u kontrolního hlášení omezit dobu pro vydání platebního výměru na půl roku, jinak povinnost uhradit pokutu zanikne. Toto ustanovení se bude vztahovat také na povinnost platit pokutu vzniklou přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Již nyní je udělováno spousta pokut kvůli kontrolnímu hlášení. Od jeho zavedení úředníci rozdali pokuty za téměř 1,3 miliardy korun. Podnikatelé ovšem zaplatili jen třetinu. Prominuto bylo téměř deset tisíc pokut v objemu 232 milionů korun.

Zákon umožňuje úředníkům udělit pokutu, pokud podnikatel neodevzdá hlášení ve stanovené lhůtě:

  • 1 000 korun, pokud podnikatel hlášení dodatečně podá po stanovené lhůtě bez vyzvání úředníků,
  • 10 000 korun, pokud podnikatel hlášení podá v náhradní lhůtě poté, co ho k tomu vyzvali úředníci,
  • 30 000 korun, pokud podnikatel nepodá následné kontrolní hlášení po výzvě úředníků ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení,
  • 50 000 korun, pokud podnikatel nepodá kontrolní hlášení ani v náhradní lhůtě.

Dle ministerstva financí v praxi mnohdy dochází k tomu, že plátci záměrně a opakovaně nevyplňují údaje. V kontrolním hlášení například neuvedou všechny potřebné a požadované údaje a uvedou odhadované. Poté čekají na výzvu úřadu, na kterou reagují včas a úplně a doplní všechny požadované údaje. Za toto maření ovšem nebylo možné udělit pokutu.

Daňový poradce Tomáš Hajdušek návrh nové pokuty vnímá negativně. Dle něj by spíše ministerstvo mělo zajistit, aby se řádní plátci dočkali slibovaných benefitů. „Kontrolní hlášení přineslo zvýšení administrativní náročnosti především poctivým subjektům, kterých je naprostá většina, a stát na ně touto formou přenesl část své kontrolní činnosti,“ popsal.

Finanční úřad může odpustit pokuty. Konkrétně pokuty ve výši 10 000 korun, 30 000 korun a 50 000 korun. Co se týče nejnižší pokuty ve výši jednoho tisíce korun, nelze ji odpustit. Avšak v zákoně je u této sankce doplněn institut vyloučení vzniku pokuty. V případě pokuty ve výši jednoho tisíce korun, je tolerováno jedno pochybení pro daný kalendářní rok.