INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Nižší DPH na vodné, stočné, stravovací i odborné služby

29.3.2018

Ministerstvo financí ve svém návrhu novely Zákona o DPH usiluje o snížení daňového zatížení v sektoru stravování, některých řemeslných a odborných služeb, vodného a stočného.

K významnému snížení DHP by mělo dojít u kadeřnických a kosmetických služeb, oprav jízdních kol, obuvi, úpravy a opravy oděvů a textilních výrobků pro domácnost a prodeji točeného piva, kde by mělo dojít k poklesu ze stávající sazby 21 % na 10 %. Navrhované snížení daně by mělo zatížit státní rozpočet o 3,4 miliardy korun. Účinnost změn se bude odvíjet od spuštění poslední fáze EET.

„Stejně jako při startu první vlny EET chceme podpořit podnikatele prostřednictvím snížení jejich daňové zátěže,“ říká ministryně financí Alena Schillerová. „Bilance prvního roku s evidencí tržeb v pohostinství v kombinaci se snížením daně na stravovací služby nám ukázala, že i přes nižší DPH se výběr daní zvýšil,“ říká ministryně financí.

Novela reaguje i na rozhodnutí Ústavního soudu, který například zrušil náběh třetí a čtvrté fáze EET, ve které se v březnu a červnu měli do elektronické evidence tržeb zapojit další stovky tisíc podnikatelů. Dle novely bude povinné evidovat všechny druhy tržeb. Závěrečná vlna by měla být spuštěna tři měsíce po platnosti zákona.

Drobní podnikatelé, kteří nejsou plátci DPH, mají maximálně jednoho zaměstnance a tržby do 200 tisíc korun ročně, budou mít možnost vydávat účtenky z předtištěného bloku, který budou vydávat finanční úřady.

Seznam zboží a služeb s novou druhou sníženou sazbou daně (10 %):

 • domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany
 • stravovací služby a podávání nápojů včetně točeného piva
 • úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí
 • odvádění a čištění odpadních vod
 • služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech
 • služby mytí oken prováděné v domácnostech
 • drobné opravy obuvi a kožených výrobků,
 • drobné opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků převážně pro domácnost,
 • drobné opravy jízdních kol,
 • kadeřnické, kosmetické a podobné služby,
 • řezané květiny.