INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Nižší DPH na pivo

11.2.2020

Se zavedením poslední vlny povinné elektronické evidence tržeb, která startuje od prvního května se řada výrobků a služeb přesouvá do nižší desetiprocentní sazby DPH. Snížení daně z přidané hodnoty u některých služeb schválila Poslanecká sněmovna v loňském roce. DPH se má zmenšit například u stravování, vodného nebo stočného. Týká se to i oblíbeného nápoje Čechů piva. Přesun piva do nižší sazby DPH z 21 na 10 procent bude možné za předpokladu, že je součástí stravovací služby.

Sazba DPH se snižuje na 10 % na následující zboží a služby:

 • domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany,
 • stravovací služby a podávání nápojů vč. točeného (sudového) piva podávaného jako stravovací nebo cateringová služba, avšak s výjimkou stravovacích služeb, které jsou osvobozeny od daně podle § 57 až 59 zákona o dani z přidané hodnoty, a s výjimkou podávání tabákových výrobků a alkoholických nápojů (kromě točeného piva),
 • úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí (vodné),
 • odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi (stočné),
 • služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech,
 • služby mytí oken prováděné v domácnostech,
 • opravy obuvi a kožených výrobků,
 • opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků,
 • opravy jízdních kol,
 • kadeřnické a holičské služby,
 • půjčování nebo nájem knih,
 • pitná voda dodávaná odběratelům vodovodem podle zákona o vodovodech a kanalizacích,
 • knihy, e-knihy a audioknihy.

Snížení DPH u vybraných služeb má dle ministerstva podnikatelům kompenzovat náklady spojené s elektronickou evidencí tržeb. Velkou diskuzi ovšem vyvolaly tři rozdílné sazby DPH pro pivo. Nepřehledný systém kritizují opoziční poslanci i daňoví odborníci. Snížená sazba DPH bude být moci využita u piva, které je součástí stravovací služby. Dle ministerstva financí se za stravovací službu považují prodejci, kteří jídlo a pití poskytují například v místnostech s toaletou a k dispozici dávají běžné příbory. Jedná se tedy o restaurace a hospody. Podle ministryně financí Aleny Schillerové má nižší daň pomoci především venkovským hospodám.

Jestliže si pivař vezme pivo domů, činí daň 15 %. Pivo u stánku na festivalu pak podléhá 21% dani. Mikuláš Ferjenčík (Piráti) si myslí, že daň ve výši 21 procent by měl výčepní účtovat, i když si host odnese pivo ve džbánku domů. Nejedná se totiž o stravovací službu.

Opozice se obává, že podnikatel ať už vědomě, nebo nevědomě část tržeb zařadí do špatné sazby. „Když máte možnost v jedné provozovně mít nižší sazbu a v jiné vyšší, tak je větší pravděpodobnost, že se to někdo bude snažit obcházet,“ uvedl místopředseda rozpočtového výboru Jan Skopeček (ODS).

I ekonomům se rozdílné sazby pro pivo moc nelíbí. „Čím jednodušší je systém zdanění, tím je také makroekonomicky účinnější a administrativně levnější. Čím je naopak složitější, tím se prodražuje, přičemž se zároveň jeho účinnost snižuje. Složitý systém svádí k hledání skulinek, jejichž prostřednictvím by bylo možné daňovou povinnost snížit či zcela obejít. Nová podoba sazeb DPH u piva je učebnicovým příkladem neúčinného a zbytečně nákladného systému," tvrdí ekonom Lukáš Kovanda.