V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Nezdanitelné položky

7.2.2019

Blíží se termín pro podání daňového přiznání. V letošním roce přiznání musí být odevzdáno do 1. dubna. V případě, že daňové přiznání zhotovuje daňový poradce, termín se prodlužuje na 1. července. Povinnost podat daňové přiznání mají živnostníci, podnikatelé, ale také i část zaměstnanců, penzistů nebo studentů. Kromě slev na dani lze na daních i významně ušetřit pomocí odčitatelných položek. Odčitatelné položky se odečítají nejprve od základu daně, který se tím sníží. Až následně se vypočítá 15% daň z příjmů.

Mezi nezdanitelné položky patří:

Dary a bezúplatní plnění
Pokud jste v loňském roce poskytli finanční dar můžete být daňově zvýhodněni. Obdarovat můžete i právnickou osobu, například pořadatele veřejných sbírek. Za dar se i považuje bezúplatné darování krve či orgánu. Podmínkou pro možnost odpočtu je, že úhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 korun nebo přesáhnout 2 % vašeho základu daně. Nejvýše si formou darů odečíst 15 % ze základu daně.

Zaplacené úroky z hypotéky, nebo z úvěru stavebního spoření
V případě, že každý měsíc splácíte hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření, můžete si odečíst zaplacené úroky až do výše 300 000 korun. Je jen nutné doložit potvrzení o výši zaplacených úroků od banky nebo stavební spořitelny.

Penzijní připojištění a doplňkové spoření
Roční daňový základ můžou snížit vlastní vklady na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření. Maximálně si lze odečíst 24 000 korun. Pro možnost daňového odpočtu se hodnotí měsíční vklady nad 1 000 korun.

Životní pojištění
Pojistné na soukromé životní pojištění lze odečíst od základu daně z příjmů do výše max. 24 000 korun ročně. Pro možnost odpočtu nesmí smlouva obsahovat možnost mimořádných výběrů. Dále musíte splnit tyto podmínky:

  • smlouva umožňuje výplatu nejdříve v roce, kdy dosáhnete 60 let
  • máte sjednanou fixní částku pro případ dožití, kdy pojistná doba trvá od 5 do 15 let, pojistná částka musí být minimálně 40 000 korun a u osob nad 15 let pak minimálně 70 000 korun
  • pojištění je sjednané alespoň na 5 let

Úhrady na vzdělání
Z výdajů na studium (např. kurzy, zkoušky nebo školení) si můžete odečíst až 10 000 korun. U osob se zdravotním pojištěním se částka zvyšuje až na 13 000 korun a u osob s těžkým hendikepem na 15 000 korun.

Příspěvky odborům
Ze základu daně si lze odečíst až tři tisíce za odborové příspěvky. Příspěvky můžete odečíst do maximálně 1,5 % vašich zdanitelných příjmů.