INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Nezdanitelné položky

7.2.2019

Blíží se termín pro podání daňového přiznání. V letošním roce přiznání musí být odevzdáno do 1. dubna. V případě, že daňové přiznání zhotovuje daňový poradce, termín se prodlužuje na 1. července. Povinnost podat daňové přiznání mají živnostníci, podnikatelé, ale také i část zaměstnanců, penzistů nebo studentů. Kromě slev na dani lze na daních i významně ušetřit pomocí odčitatelných položek. Odčitatelné položky se odečítají nejprve od základu daně, který se tím sníží. Až následně se vypočítá 15% daň z příjmů.

Mezi nezdanitelné položky patří:

Dary a bezúplatní plnění
Pokud jste v loňském roce poskytli finanční dar můžete být daňově zvýhodněni. Obdarovat můžete i právnickou osobu, například pořadatele veřejných sbírek. Za dar se i považuje bezúplatné darování krve či orgánu. Podmínkou pro možnost odpočtu je, že úhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 korun nebo přesáhnout 2 % vašeho základu daně. Nejvýše si formou darů odečíst 15 % ze základu daně.

Zaplacené úroky z hypotéky, nebo z úvěru stavebního spoření
V případě, že každý měsíc splácíte hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření, můžete si odečíst zaplacené úroky až do výše 300 000 korun. Je jen nutné doložit potvrzení o výši zaplacených úroků od banky nebo stavební spořitelny.

Penzijní připojištění a doplňkové spoření
Roční daňový základ můžou snížit vlastní vklady na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření. Maximálně si lze odečíst 24 000 korun. Pro možnost daňového odpočtu se hodnotí měsíční vklady nad 1 000 korun.

Životní pojištění
Pojistné na soukromé životní pojištění lze odečíst od základu daně z příjmů do výše max. 24 000 korun ročně. Pro možnost odpočtu nesmí smlouva obsahovat možnost mimořádných výběrů. Dále musíte splnit tyto podmínky:

  • smlouva umožňuje výplatu nejdříve v roce, kdy dosáhnete 60 let
  • máte sjednanou fixní částku pro případ dožití, kdy pojistná doba trvá od 5 do 15 let, pojistná částka musí být minimálně 40 000 korun a u osob nad 15 let pak minimálně 70 000 korun
  • pojištění je sjednané alespoň na 5 let

Úhrady na vzdělání
Z výdajů na studium (např. kurzy, zkoušky nebo školení) si můžete odečíst až 10 000 korun. U osob se zdravotním pojištěním se částka zvyšuje až na 13 000 korun a u osob s těžkým hendikepem na 15 000 korun.

Příspěvky odborům
Ze základu daně si lze odečíst až tři tisíce za odborové příspěvky. Příspěvky můžete odečíst do maximálně 1,5 % vašich zdanitelných příjmů.