INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Nevyčerpaná dovolená v roce 2013

17.1.2014

Jestliže jste nestihli v roce 2013 vyčerpat dovolenou, je možnost, jak o ní nepřijít a převést ji do roku 2014.

Zaměstnavatel je povinen učit dobu čerpání dovolené podle písemného rozvrhu vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace a rady zaměstnanců (když u zaměstnavatele působí). Zaměstnavatel určí čerpání dovolené tak, aby ji zaměstnanci vyčerpali v tom kalendářním roce, ve kterém jim právo na dovolenou vzniklo, výjimku tvoří situace, kdy zaměstnavateli brání překážky v práci na vaší straně nebo naléhavé provozní důvody. Obecně by tedy nemělo být předpokládáno, že dojde k čerpání dovolené v jiném kalendářním roce, než ve kterém nárok na dovolenou vznikl

Jestliže zaměstnavatel nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku, neurčí čerpání dovolené, má zaměstnanec právo si určit čerpání dovolené sám. Povinností je písmeně ohlásit zaměstnavatelovi čerpání dovolené alespoň 14 dní předem, pokud se nedohodnete se zaměstnavatelem na jiné době oznámení. Pokud tedy zaměstnavatel neurčí nástup dovolené za rok 2013 do 30. června 2014, můžete si čerpání této dovolené určit od 1. července 2014 sami.

I nadále ale platí, že zbytek nevyčerpané dovolené lze v praxi převést do následujícího roku a vyčerpat do jeho konce, pokud se na tom obě strany shodnou. Například dovolenou za rok 2013 si tedy zaměstnanec musí vybrat do konce roku 2014. Proplatit dovolenou lze jen při ukončení pracovního poměru.  Překážkami na straně zaměstnanců mohou například být dočasná pracovní neschopnost, mateřská nebo rodičovská dovolená, ošetřování nemocného člena rodiny. Jestliže je toto splněno tak si můžete převést dovolenou z minulého roku 2013 do nového roku 2014. V případě, že dovolená nemůže být vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku z důvodu dočasně pracovní neschopnosti, nebo z důvodu čerpání mateřské či rodičovské dovolené je zaměstnavatel povinen po skončení těchto překážek určit dobu čerpání této dovolené. Z tohoto důvodu je tedy možné dovolenou z roku 2013 převést nejen do roku 2014, ale i do let dalších.