INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Neplacené volno

15.7.2019

Pokud potřebujete v práci volno a už vám nevychází dovolená, můžete si vzít neplacené volno. V dnešním článku si shrneme případy, kdy má zaměstnanec na neplacené volno nárok a jak je to s platbou pojištění.

Nárok na pracovní volno upravuje nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kde je výčet tzv. jiných důležitých překážek v práci. Na neplacené volno máte nárok například:

  • Svatba – máte nárok na dva dny volna, náhradu mzdy dostanete za jeden den
  • Narození dítěte – na dobu porodu máte nárok na neplacené volno, při převozu ženy do porodnice a zpátky se dává volno placené
  • Dopravní potíže – dopravní zácpa, či se např. zpozdí vlak – neplacené volno
  • Hledání nové práce – dva měsíce před koncem pracovního poměru máte nárok na neplacené volno na hledání nového zaměstnání. Můžete čerpat až jedno půl dne týdně. Jestliže vám zaměstnavatel dal výpověď, máte nárok na volno placené.
  • Stěhování – při stěhování máte nárok na dva dny neplaceného volna
  • Doprovod na vyšetření – máte nárok na jeden den volna, náhradu mzdy dostanete v případě, že doprovázíte manžela (manželku), druha (družku), dítě, své rodiče, prarodiče nebo rodiče či prarodiče partnera. Musí se ale jednat o nezbytný doprovod, který není možný vyřídit mimo pracovní dobu
  • Zdravotní vyšetření –nárok na náhradu mzdy máte v případě, že se necháte vyšetřit ve zdravotnickém zařízení, které je nejblíže od vašeho bydliště nebo pracoviště
  • Pohřeb – na placené volno vzniká nárok při úmrtí člena rodiny na dva dny (pokud se jedná o manžela/manželku, druha/družky nebo dítěte), další placené volno dostanete na pohřeb, u ostatních rodinných příslušníků máte nárok na placené volno v den pohřbu

Náhrada mzdy dosahuje průměrného výdělku a počítá se stejně jako náhrada mzdy za dovolenou. Kromě volna, na které máte nárok ze zákona, si můžete se zaměstnavatelem dohodnout také neplacené volno.

Během neplaceného volna nedostává zaměstnanec od zaměstnavatele žádný příjem. Zaměstnavatel za svého zaměstnance musí platit zdravotní pojištění (13,5 % z minimální mzdy) i během neplaceného volna. Jelikož v době čerpání neplaceného volna nepobírá zaměstnanec příjem od zaměstnavatele, tak se neplatí daň z příjmů nebo sociální pojištění.

Pro letošní rok zaměstnanec tedy při pobírání měsíčního neplaceného volna zaplatí 1 803 korun (13,5 % z minimální mzdy 13 350 korun).