INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Někteří živnostníci budou muset podat i pojistné přiznání

25.3.2014

Společně s přiznáním k dani z příjmů fyzických osob budou muset osoby samostatně výdělečně činné, které loni vstoupily do druhého důchodového pilíře, podat pojistné přiznání.  Pojistné přiznání nemá povinnost podat jen ten poplatník, jehož pojistné je za celý rok ve výši nula korun (například nezaměstnaný, celoroční nemocenská, mateřská dovolená). Dále tuto povinnost nemá zaměstnanec, za kterého pojistné odvádí výhradně zaměstnavatel. Avšak zaměstnanci, kteří svému zaměstnavateli zapomněli včas sdělit, že vstoupili do druhého pilíře, mají povinnost podat pojistné přiznání. Další zvláštní skupinou, která musí přiznání podat, jsou zaměstnanci zahraničního zaměstnavatele nebo zaměstnance velvyslanectví cizího státu.  Důvodem je to, že jejich zaměstnavatel není v postavení plátce daně z příjmů ze závislé činnosti.

Vstup do druhého pilíře ovlivňuje to, kolik živnostník zaplatí na povinném pojistném na sociální zabezpečení za rok 2013. Povinné pojistné na sociální zabezpečení zahrnuje také důchodové pojištění hrazeného do prvního důchodového pilíře. Ti, kteří vstoupili do druhého pilíře, odvedou na důchodovém spoření 5 % z vyměřovacího základu a na pojistném na sociální zabezpečení 26,2 % z vyměřovacího základu.  Vstup do druhého důchodového pilíře tedy nemá vliv na výpočet daní či zdravotního pojištění, pouze na sociální zabezpečení.

A jak se vypočítá důchodové spoření? Důchodové spoření se vypočítá stejně jako pojistné na sociální zabezpečení z vyměřovacího základu. Vyměřovacím základem je polovina daňového základu.  Pokud je skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ stanovený zákonem, pojistné se vypočítá z minimálního vyměřovacího základu.

Všechny osoby samostatně výdělečně činné, které vstoupily během loňského roku do druhého důchodového pilíře, musí tedy vyplnit čtyři tiskopisy. Do 1. dubna 2014 musí podat na finanční úřad daňové přiznání z příjmu fyzických osob za rok 2013 a pojistné přiznání za rok 2013. Pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce, je lhůta prodloužena o tři měsíce, tedy do 1. července 2014.  Přehled o příjmech a výdajů za rok 2013 musí osoby samostatně výdělečně činné doručit místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení do 2. května (pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce, lhůta se prodlužuje do 1. srpna 2014). Stejná lhůta platí pro přehled o příjmech a výdajích za rok 2013 na příslušnou zdravotní pojišťovnu.