INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Nejnižší nezaměstnanost v rámci Evropské unie je v České republice

5.5.2016

Velmi pozitivní zprávou je to, že celková míra nezaměstnanosti v Evropské unii klesla v březnu na 8,8 %, a je to tedy nejnižší hodnota od dubna roku 2009. Co se týče eurozóny, míra nezaměstnanosti se snížila na 10,2 %. Z členských států měly nejnižší nezaměstnanost Česká republika a Německo.

Míra nezaměstnanosti v Česku klesla na 4,1 %, nižší hodnota byla naposledy v roce 1996. O této hodnotě informoval Český statistický úřad (používá jinou metodiku než Úřad práce).  V Německu se nezaměstnanost snížila na 4,2 %.

Dle Úřadu práce byla celková nezaměstnanost v Česku 6,1 % a celkem bylo uchazečů o práci 443 109. Nejméně lidí bez práce bylo v Praze a nejvíce v Ústeckém kraji. Hodně regionů dle Úřadu práce hlásí nárůst poptávky po sezónních pracovnících ve stavebnictví, zemědělství, pohostinství, turistickém ruchu apod. V evidenci nezaměstnaných byli většinou lidé s nízkou kvalifikací, se základním, nedokončeným a středním odborným vzděláním, s výučním listem či středním vzděláním s maturitou. Průměrný věk nezaměstnaných činil v březnu 41,7 roku.

Avšak mezi členskými státy Evropské unie jsou veliké rozdíly, kdy na jedné straně je naše země a Německo s nezaměstnaností okolo 4 % a na druhé straně Řecko či Španělsko s nezaměstnaností přes 20 %.  Avšak pro dynamiku hospodářství jsou důležité změny a ty jsou pozitivní ve většině členských států. Počet nezaměstnaných v EU se v březnu snížil o čtvrt milionu na 21,419 milionu. V eurozóně se počet lidí bez práce snížil o zhruba 226 tisíc na 16,437 milionu.

Příjem za zaměstnání či podnikání má přes pět miliónů českých obyvatel, což je nejvíce od vzniku samostatné České republiky v roce 1993. Za zaměstnané se považují všechny osoby, které během zkoumaného týdne pracovaly alespoň jedu hodinu za finanční odměnu.

Dle Českého statistického úřadu míra zaměstnanosti (podílu zaměstnaných ve skupině 15-64 let) očištěná od sezonních vlivů v březnu letošního roku dosáhla 71,6 % a oproti březnu se zvýšila o 1,8 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů po sezónním očištění činila 79,3 %, míra zaměstnanosti žen 63,8 %.